top of page

Welzijn.

Graag jouw job doen en je goed voelen op je werk, is voor ons een topprioriteit. In 2020 hielden we een grootschalige welzijnsbevraging bij al onze personeelsleden. Op basis van die resultaten zetten we de krijtlijnen uit voor het welzijnsbeleid. Momenteel loopt er binnen de scholengroep een participatief proces om dit beleid verder vorm te geven. Eerst op directieniveau, nadien rollen we dit verder uit in de hele organisatie.

productive.png

Voor GO! scholengroep Gent is werk maken van welzijn geen thema ‘in de marge’. Het welbevinden van medewerkers heeft directe impact op het leren en het welzijn van onze leerlingen.  We zijn ervan overtuigd dat we een duurzaam HR- en welzijnsbeleid kunnen realiseren als we voldoende oog hebben voor het welzijn van onszelf, onze collega’s en een gezonde organisatiestructuur, gelinkt aan de waarden van GO! scholengroep Gent.   

 

Welzijn op het werk gaat over hoe medewerkers in hun professionele vel zitten.  We kiezen voor een holistische kijk, met respect voor de draagkracht van de medewerker en de organisatie. Daarbij wordt telkens gestreefd naar een positief en gezond resultaat voor beide.     

 

Het werkvermogen en de factoren die er een invloed op hebben, werden door de Finse professor Juhani Ilmarinen samengevat in het Huis van Werkvermogen.  

bottom of page