top of page

Huis van werkvermogen

Het Huis van Werkvermogen is een visuele voorstelling van alle factoren die juist moeten zitten, zodat jij optimaal kan functioneren op het werk. 

Screenshot 2023-01-26 at 17.23.10.png

Het dak

Je werkvermogen (het dak van het huis) staat voor de mate waarin je mentaal en fysiek in staat bent om je werk uit te voeren.  Dat werkvermogen steunt letterlijk op 4 domeinen (4 verdiepingen) die bepalen hoe jij je op je werk voelt. ​

De benedenverdieping

De benedenverdieping bestaat uit jouw lichamelijke en psychische gezondheid. Het is de absolute basis, het fundament van een goed werkvermogen.   

De eerste verdieping

​Om je job goed te kunnen uitvoeren heb je uiteraard ook de juiste mix aan kennis en vaardigheden nodig. De eerste verdieping van het huis staat symbool voor jouw competenties.  

De tweede verdieping

Wat drijft jou in jouw werk? Hoe gemotiveerd ben je als medewerker?   En op welke manier kan jij jou vinden in de waarden en normen van onze organisatie?  Hiervoor staat de tweede verdieping symbool. Deze etage heeft ook een balkonnetje dat het contact met de buitenwereld en je privésituatie symboliseert.   Motivatie en werkhouding hangen immers nauw samen met de gebeurtenissen in je privéleven.  Positieve en negatieve ervaringen buiten het werk worden meegenomen naar het werk en omgekeerd. Een goede werk-privé balans is daarom ook noodzakelijk voor een goed werkvermogen. 

De derde verdieping

De derde verdieping wordt bepaald door de organisatie waar je werkt.  De werkomstandigheden, de inhoud van het werk, de werkeisen, en ook het management en het leiderschap. De werklast, de taakverdeling en de manier waarop het bedrijf geleid wordt bepalen mee jouw werkvermogen.   

De trap

Doorheen het huis loopt een trap, want alle verdiepingen zijn onderling verbonden en beïnvloeden elkaar. Het is belangrijk dat de werk-verdieping: “wat wil de organisatie van jou?” in goede verhouding staat met de 3 overige verdiepingen: “wat kan en wil jij het werk geven?”

Regelmatig ons werkvermogen monitoren is dus de boodschap.

(bron: Aftellen naar maandag, Ann De Bisschop, www.bewegenwerkt.nl en www.werk.be

bottom of page