top of page

Toerisme

Wegens de economische, sociale en culturele impact van het toerisme op onze samenleving mag men er
van uitgaan dat leerlingen die deze studierichting kiezen, reeds contact gehad hebben met een aantal
aspecten van de sector, hetzij via eigen ervaringen, hetzij via de media. Door deze studierichting verwerven
ze inzicht in hoe de algemene actualiteit, geopolitieke situatie in de wereld, de evolutie van welvaart en
welzijn en technologische innovaties grote kunnen invloed hebben op de ontwikkelingen die zich voordoen
in de toeristische sector. Een eenzijdige motivatie vanuit het vooruitzicht „veel-op-reis-te-gaan‟ volstaat
dus zeker niet om deze studies tot een goed einde te brengen.

Meer info vind je op:

In deze scho(o)l(en) kan je terecht:

Andere scholen in onze Scholengemeenschap die deze richting ook aanbieden:

Richtpunt campus Gent Henleykaai

bottom of page