top of page

Plant, dier en milieu

In de opleiding ‘plant, dier en milieu’ ligt de focus op het aanleren van basistechnieken die
thuis horen in land- en tuinbouw. Leerlingen leren omgaan met dieren, telen van planten,
onderhouden van tuinen, verzorgen van dieren, bewerken van bodems, oogsten van
vruchten,… steeds met aandacht voor veiligheid en milieu -richtlijnen. Ze leren ook
materialen en machines uit de land- en tuinbouw veilig en correct gebruiken.

Meer info vind je op:

In deze scho(o)l(en) kan je terecht:

Titel

Wijzig de tekst naar eigen wens. Klik hier om te bewerken.

Andere scholen in onze Scholengemeenschap die deze richting ook aanbieden:

bottom of page