top of page

Natuurwetenschappen

Natuurwetenschappen is een wetenschappelijke studierichting in de tweede graad uit de finaliteit
doorstroom. Het domeinoverschrijdend karakter biedt de leerlingen een brede, algemene vorming. Het
specifiek gedeelte zorgt voor een verdieping in de wetenschapsvakken en voor een sterkere wiskundige
ontwikkeling. Natuurwetenschappen stoomt leerlingen klaar voor een wetenschappelijke studierichting in
de derde graad uit de finaliteit doorstroom, met de intentie tot een vervolg in het hoger onderwijs.

Meer info vind je op:

In deze scho(o)l(en) kan je terecht:

Titel

Wijzig de tekst naar eigen wens. Klik hier om te bewerken.

Andere scholen in onze Scholengemeenschap die deze richting ook aanbieden:

bottom of page