top of page

Moderne talen

Moderne talen is een studierichting in de finaliteit doorstroom. Leerlingen verdiepen in de eerste plaats
hun communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Daarnaast krijgen zij een extra
vreemde taal, namelijk het Duits. Op basis van de keuzes die de school maakt, kunnen zij daarenboven in
het complementair gedeelte ook Spaans of een andere vreemde taal volgen.
Deze studierichting daagt leerlingen ook uit op basis van verschillende componenten van het
wetenschapsdomein moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur. Zij maken
daarnaast ook alvast kennis met enkele aspecten van het wetenschapsdomein
communicatiewetenschappen: hoe werken communicatie en media, welke invloeden spelen er, welke
invloeden spelen er, welke perspectieven kunnen we innemen, hoe kunnen we hierbij
communicatiemodellen toepassen…?

Meer info vind je op:

In deze scho(o)l(en) kan je terecht:

Titel

Wijzig de tekst naar eigen wens. Klik hier om te bewerken.

Andere scholen in onze Scholengemeenschap die deze richting ook aanbieden:

bottom of page