top of page

Maatschappij en welzijn

Een leerling uit de studierichting maatschappij en welzijn:
• is gefascineerd door zijn/haar eigen (gezondheids)gedrag en dat van anderen;
• is gefascineerd door de levensloopfasen van de mens;
• is geïnteresseerd in het theoretisch kader achter behoeften van kinderen en volwassenen;
• is geïnteresseerd in de invloed van opvoedingssituaties op het gedrag van mensen;
• wil inzicht verwerven in de theoretische onderbouwing van gezondheidsondersteunende activiteiten;
• wil inzicht verwerven in het theoretisch kader achter het uitvoeren van huishoudelijke en logistieke
taken;
• wil inzicht verwerven in de theoretische onderbouwing van gevarieerde vrije tijd;
• is bereid om zich te verdiepen in sociale, communicatieve en (ped)agogische vaardigheden in functie
van het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van kinderen en volwassenen.

Meer info vind je op:

In deze scho(o)l(en) kan je terecht:

Andere scholen in onze Scholengemeenschap die deze richting ook aanbieden:

bottom of page