top of page

Latijn

In de studierichting Latijn krijgen leerlingen een brede algemene vorming en een pakket ‘gevorderde
wiskunde’ in het specifiek gedeelte. Ze gaan thematisch en genregebonden aan de slag met teksten die de
volledige periode beslaan waarin in het Latijn werd geschreven en krijgen een diepgaand begrip door
aandacht voor de taal, de cultuurhistorische inhoud en de manier waarop men in het verleden en nu met
verschillende thema’s omgaat. Leerlingen focussen tevens op de ervaring van de lectuur, m.a.w. welke
gevoelens en gedachten maakt dit bij hen los en hoe gaan ze hierover beargumenteerd in gesprek?

Meer info vind je op:

In deze scho(o)l(en) kan je terecht:

GO! Dalton leefschool Portus

GO! Einstein Atheneum

GO! atheneum Gentbrugge

GO! atheneum Mariakerke

GO! Popelin Lyceum

GO! atheneum Voskenslaan

Andere scholen in onze Scholengemeenschap die deze richting ook aanbieden:

bottom of page