top of page

Grieks-Latijn

In de studierichting Grieks-Latijn krijgen leerlingen een brede algemene vorming. In het specifiek gedeelte
focussen ze op ‘gevorderde wiskunde’ en studies van de klassieke talen. Ze gaan thematisch en
genregebonden aan de slag met teksten die de volledige periode beslaan waarin in het Grieks en Latijn
werd geschreven en krijgen een diepgaand begrip door aandacht voor de taal, de cultuurhistorische inhoud
en de manier waarop men in het verleden en nu met verschillende thema’s omgaat. Leerlingen besteden
tevens aandacht aan de ervaring van de lectuur, m.a.w. welke gevoelens en gedachten maakt dit bij hen los
en hoe gaan ze hierover beargumenteerd in gesprek?

Meer info vind je op:

In deze scho(o)l(en) kan je terecht:

GO! atheneum Mariakerke

Andere scholen in onze Scholengemeenschap die deze richting ook aanbieden:

bottom of page