top of page

Elektriciteit

Elektriciteit is een technische studierichting uit de arbeidsmarktfinaliteit. Leerlingen krijgen een algemene
vorming en een arbeidsmarktgerichte opleiding binnen de industriële technologie. Het specifiek gedeelte
steunt op één of meerdere beroepskwalificaties. Daarnaast besteden leerlingen aandacht aan STEM-vaardigheden.

Meer info vind je op:

In deze scho(o)l(en) kan je terecht:

Andere scholen in onze Scholengemeenschap die deze richting ook aanbieden:

bottom of page