top of page

Economische wetenschappen

Economische wetenschappen is een economisch-wetenschappelijke studierichting uit de finaliteit
doorstroom, domeinoverschrijdend. Naast een brede algemene basisvorming komen in het specifiek
gedeelte elementen van economische wetenschappen (algemene economie en bedrijfswetenschappen)
aan bod. Dit wordt aangevuld met wiskunde als voorbereiding op een uitgebreid pakket wiskunde in de
derde graad (Economie-Wiskunde).

Meer info vind je op:

In deze scho(o)l(en) kan je terecht:

Titel

Wijzig de tekst naar eigen wens. Klik hier om te bewerken.

Andere scholen in onze Scholengemeenschap die deze richting ook aanbieden:

bottom of page