top of page

Professionele betrokkenheid.

 • 1.1 Organisatorische communicatie
  B1 (Integrator) Ik gebruik verschillende digitale technologieën B2 (Expert) Ik analyseer en selecteer digitale technologieën Wat nodig om van B1 naar B2 te gaan? Je communicatie met leerlingen en/of cursisten verloopt anders dan die met ouders, collega’s of andere mensen die betrokken zijn bij je onderwijs. Ook de redenen waarom je communiceert zijn verschillend. Pas daarom je communicatiemiddel aan naargelang je doel en doelgroep. Bijvoorbeeld: • e-mail voor contact met ouders; • berichten in Google Classroom of Microsoft Teams voor communicatie rond opdrachten; • communicatie over punten via de leeromgeving; • … Daarnaast kan je nagaan welke digitale communicatietechnologieën het meest geschikt zijn. Je houdt daarbij rekening met bijvoorbeeld: doeltreffendheid, doelmatigheid, veiligheid, gebruiksvriendelijkheid, … Samen met collega’s kan je werken aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijke strategie voor digitale communicatie voor de hele school en eventueel de bredere gemeenschap.
 • 1.2 Onlineleeromgevingen
  B1 (Integrator) Ik beheer onlineleeromgevingen overeenkomstig ethische overwegingen en de gegevensbeheerstrategie (bv. beheerdersfuncties, beheer van inhoud en gegevens van leerlingen). B2 (Expert) Ik analyseer de kenmerken van onlineleeromgevingen en gebruik die welke optimaal aansluiten bij de ethische overwegingen en de databeheerstrategie van mijn werkomgeving (bv. beveiliging, gebruikers- en gegevensbeheer, toegangsbeleid, hosting van gegevens). Wat nodig om van B1 naar B2 te gaan? Je analyseert de kenmerken van onlineomgevingen en tools in het licht van uw ethische overwegingen en gegevensbeheerstrategie (bv. beveiliging, gebruikers- en gegevensbeheer, toegangsbeleid, hosting van gegevens). Het is een goed idee om andere collega’s te raadplegen en je aan de bestaande praktijken te houden, of zelfs om de beheerder voor gegevensbescherming op jouw school te raadplegen. Om te beginnen maak je eerst een analyse van de specifieke kenmerken van uw eigen professionele kader en van eventuele specifieke gevolgen waar je rekening mee moet houden. Voor sommige onlinetools en omgevingen gelden er bijvoorbeeld leeftijdsbeperkingen, terwijl voor andere de gebruikers moeten aanvaarden dat hun contactgegevens met derden worden gedeeld. Op grond van deze analyse kies je een onlineleeromgeving die optimaal aansluit bij de ethische overwegingen en de databeheerstrategie van uw werkomgeving.
 • 1.3 Professionele samenwerking
  B1 (Integrator) Ik gebruik verschillende digitale technologieën voor samenwerking en interactie met collega’s en/of andere belanghebbenden uit het onderwijs, op basis van de behoefte aan samenwerking (bv. het delen van inhoud, praktijken en/of ideeën). B2 (Expert) Ik analyseer en selecteer digitale technologieën op basis van hun kenmerken en nut voor de samenwerkingstaken die ik moet volbrengen met collega’s en/of andere belanghebbenden uit het onderwijs (bv. gezamenlijke onlineactiviteiten). Wat nodig om van B1 naar B2 te gaan? Je analyseert en selecteert digitale technologieën voor doeltreffende samenwerking en interactie op basis van hun mogelijkheden en beperkingen. Zo kan je bijvoorbeeld onlineomgevingen gebruiken voor samenwerking met collega’s bij het gezamenlijk ontwikkelen van leermiddelen die ieder voor de eigen doeleinden kan verfijnen. Zo kan je ook van elkaar leren of voer je samen een project uit waarbij jouw leerlingen samenwerken met leerlingen met een andere achtergrond. Je kan ook ideeën uitwisselen met collega’s van andere scholen. Probeer verschillende digitale technologieën uit om ideeën en inspiratiebronnen met collega’s te delen en uit te wisselen. Denk hierbij aan clouddiensten, sociale media, websites zoals www.KlasCement.net en administratieve softwarepakketten (bijvoorbeeld voor het uitwisselen van leerlingengegevens).
 • 1.4 Digitale technologieën en infrastructuur op mijn school
  xxx
 • 1.5 Reflectie
  xxx
 • 1.6 Digitaal leven
  xxx
 • 1.7 Professionele ontwikkeling
  xxx
 • 1.8 Computationeel denken
  xxx
bottom of page