top of page

Werkgroep welzijn van start

Sterke professionals maken sterk onderwijs. Dat gaat niet enkel over begeleiding en opleiding. ‘Sterk’ betekent ook veerkrachtig. De commissie personeel van de scholengroep nam daarom het initiatief om een werkgroep welzijn op te starten en die open te stellen voor alle personeelsleden in de scholen en centra. Sinds maart gaat een enthousiaste groep collega's samen op zoek naar acties rond welbevinden die echt het verschil maken op de vloer.

Passie voor de job, maar emmers lopen vol

Uit de meest recente welzijnsbevraging kwam het mentaal en emotioneel welbevinden van onze personeelsleden duidelijk naar voor als aandachtspunt. Die peiling dateert van voor de wereldwijde pandemie: de voorbije crisisperiode zette nog meer druk op onze teams. Er kwamen dan ook steeds meer signalen dat een actieplan rond welzijn broodnodig was, maar dan wel een concreet en gedragen plan.


Inspraak: een must voor zinvol welzijnsbeleid

Jort Ory, beleidsmedewerker HRM GO! scholengroep Gent: ‘Een gericht en effectief welzijnsbeleid kan je niet uitstippelen van bovenaf. Dat vergt inspraak vanuit de werkvloer. Enkel zo kan je inspelen op wat er echt leeft en waar er nood aan is.’ De scholengroep verspreidde een oproep voor kandidaten voor de werkgroep via de interne nieuwsbrief van de scholengroep, Smartschool en e-mail. Jort: ‘36 collega’s reageerden en gaven aan geïnteresseerd te zijn om mee te werken aan welzijn. Op de startvergadering in maart waren uiteindelijk 21 deelnemers aanwezig. Een mooi begin.’


Eerste krijtlijnen voor actieradius werkgroep

Op de startvergadering kregen de aanwezige collega’s de kans om na te denken over prioriteiten en acties, maar ook over de mogelijke rol en positie van de werkgroep binnen de scholengroep. Inspraak gaat dus niet enkel over ruimte krijgen om acties voor te stellen, maar ook over het vormgeven van de werking en het mandaat van de werkgroep zelf. De groep ziet kansen in volgende rollen:

  • een motor binnen de scholengroep rond het thema mentaal welbevinden

  • een forum om expertise en goede praktijken te delen over mentaal welbevinden over de scholen en centra heen

  • een ondersteunend orgaan om acties van de scholengroep voor te bereiden om het mentaal welbevinden van personeelsleden te vergroten

  • een adviesorgaan voor de scholengroep rond mentaal welbevinden


Top 3 prioriteiten

Uit eerste rondetafelgesprekken kwamen volgende prioriteiten:

  • verminderen van planlast

  • afsprakenkader rond (interne) communicatie (bv. verwachtingen rond virtuele beschikbaarheid buiten de werkuren)

  • rechtstreeks versterken van de draagkracht van personeel door de nodige tools aan te reiken

Een volgende samenkomst van de werkgroep staat gepland op 23 mei. Het doel is om de werking voor schooljaar 2022-2023 vorm te geven en een aantal prioritaire acties af te kloppen.


116 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page