top of page
 • sofiedesmet2

Vacature: Technisch Adviseur Tectura Tuinbouwschool Melle

een waarnemende aanstelling in een halftijdse (50%) betrekking vanaf 17/10/2022.DE KANDIDAAT:

 • Beschikt over de nodige competenties om de technische aspecten van de afdeling dier vorm te geven, op te volgen en te beheren. Zo volgt de TA zaken op als herstellings- en onderhoudswerken van de afdeling dierenzorg.

 • Is in staat om in functie van de noden onderhouds- en aanpassingswerken in te plannen aan de huisvesting van de dieren.

 • Zorgt samen met de collega’s TA en TAC voor de logistieke ondersteuning bij de organisatie van: oudercontacten, evenementen, infomomenten, openschooldag, verkoopdagen, praktijklessen, …

 • Zorgt voor ondersteuning van de praktijkleerkrachten dierenzorg.

 • Volgt het materieel beheer en het stockbeheer van de dierenvoeders en benodigdheden voor de afdeling dierenzorg op.

 • Zit de vergaderingen van de vakwerkgroep dier voor en rapporteert aan de directie en TAC.

 • Coördineert de stages en stagebegeleiding binnen de afdeling dierenzorg.

 • Bouwt een netwerk uit van kwalitatief hoogstaande stagebedrijven binnen de afdeling dierenzorg en legt nauwe contacten met de sector.

 • Beschikt over een grondige kennis van de agrarische sector, in het bijzonder de sector van de gezelschapsdieren en landbouw.

 • Werkt samen met de sector-gerelateerde opleidingsorganisaties op basis van hun meerwaarde voor de schooleigen onderwijsrealisaties.

 • Werkt samen met de verschillende geledingen op school een milieubewust afvalbeleid uit.

 • Maakt een beginsituatieanalyse van het energieverbruik op school op en gaat na welke energiebesparende maatregelen er op korte en lange termijn in overleg met de teeltverantwoordelijken en collega’s TA, TAC kunnen genomen worden.

 • Is participatief ingesteld en luisterbereid.

 • Is een stressbestendige problemsolver.

 • Is dynamisch, flexibel en empathisch ingesteld.

 • Is bereid zich voortdurend te professionaliseren.


WIE ZOEKEN WE?
 • Je beschikt over één van de de vereiste studiebewijzen.

 • Kandidaten in het bezit van het vormingsattest voor het ambt van technisch adviseur-coördinator uitgereikt door het GO!, hebben decretaal voorrang op kandidaten zonder dit attest.

 • Je bent doordrongen van de waarden van het PPGO en bewaker van het pedagogisch project van de school. Jij handelt er ten volle naar en draagt deze bezieling sterk geïnspireerd uit naar alle partners. Je gelooft in de lerenden, het team en de school. Je bent een voortrekker en staat altijd achter de uitgedragen visie ook onder minder gemakkelijke omstandigheden.

 • Je bent participatief ingesteld en luisterbereid, een stressbestendige problemsolver, dynamisch, flexibel en empathisch ingesteld en bereid je voortdurend te professionaliseren.

 • Je beschikt over de hierboven beschreven competenties.


WAT BIEDEN WE JOU?
 • Een boeiende, halftijdse aanstelling in een dynamische organisatie met een sterke visie en een maatschappelijk waardevolle opdracht.

 • De kans om je schouders te zetten onder de toekomstgerichte ontwikkeling van de school.

 • Een salaris volgens het officiële barema, afhankelijk van jouw diploma’s.

 • Extralegale voordelen als voordelige hospitalisatieverzekering (via Departement Onderwijs & Vorming), terugbetaling woon-werkverkeer met de fiets en openbaar vervoer, laptop & gsm, deel- en bedrijfsfietsen.


SOLLICITEREN

Solliciteren kan tot uiterlijk 26 september 2022.


Je kandidatuur bestaat uit:

 • Je CV waarin je je ervaring in onderwijs aantoont;

 • Je motivatie waarom je kiest voor het ambt van technisch adviseur (max. 500 woorden);

 • Relevante diploma’s en een eventueel vormingsattest voor het ambt van technisch adviseur;

 • Je maakt een persoonlijk professionaliseringsplan (max. 400 woorden): in dit plan geef je je eigen professionaliseringsbehoeften aan en die prioritiseer en giet je in een driejarenplan.

Stuur uw kandidatuur (in PDF) via mail naar zowel Stephan Brynaert, algemeen directeur (ad@scholengroep.gent) als naar Sofie De Smet, HR-beleidsmedewerker (sofie.de.smet@scholengroep.gent)

Jij krijgt dan van ons een bevestiging per mail met daarin het verdere verloop van de procedure. In afwachting kan je in ons werkingsreglement in bijlage al meer informatie over de procedure vinden.

werkingsreglement met criteria voor waarnemende aanstelling van meer dan 60 dagen
.pdf
Download PDF • 249KB

MEER INFO

Heb je vragen over de inhoud van de job? Neem dan contact op met Brigitte De Baere, directeur Tuinbouwschool Melle, door te mailen naar brigitte.de.baere@scholengroep.gent of telefonisch via 09 210 45 40.


Heb je nog vragen over de inhoud van de selectieprocedure? Neem dan contact op met algemeen directeur Stephan Brynaert door te mailen naar ad@scholengroep.gent of telefonisch via 09 272 77 70.
57 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page