top of page
 • sofiedesmet2

VACATURE TECHNISCH ADVISEUR GO! TECTURA TUINBOUWSCHOOL MELLE

Het gaat om een toelating tot de proeftijd vanaf 01/11/2023.OVER GO! TECTURA TUINBOUWSCHOOL MELLE

Op Tuinbouwschool Melle wordt in een rustige, veilige en inspirerende omgeving kwaliteitsvol onderwijs gegeven. De school is ingeplant in een unieke groene omgeving. De leerlingen worden geresponsabiliseerd om respect op te brengen voor de unieke en fragiele schoolomgeving. Ze worden ingeschakeld in het beheer van dit patrimonium. Door het volledige park en domein in te zetten als leermiddel worden theorie en praktijk op een geïntegreerde manier aan elkaar gekoppeld.


De hoofdbekommernis van de school is dat de leerwinst voor en de ontplooiing van elke leerling maximaal is. Als onderdeel van onze missie focussen we op een voorbereiding op vervolgonderwijs (TSO‐leerlingen) of onmiddellijke inzetbaarheid op de arbeidsmarkt (tewerkstelling, BSO‐ leerlingen). Uit die specifieke context volgt dat de school zowel kennis‐ als vakgericht is en dat aan de component attitude veel aandacht wordt besteed. Vanaf de 1e graad wordt intens aan schoolloopbaanbegeleiding gedaan, zodat leerlingen een bewuste studiekeuze kunnen maken en gaandeweg naar verdere specialisatie toe groeien.


Onderdeel van onze beginselverklaring is dat Tectura Tuinbouwschool Melle voor elk kind een leerlinggerichte school wil zijn, d.w.z. een school waar alle leerlingen zich goed, veilig en omringd voelen. Binnen het uitgestippelde zorgcontinuüm gaat de aandacht naar ondersteuning en begeleiding van leerlingen. Daarbij sluiten we nauw aan bij ieders behoeften en niveau. We helpen onze jongeren bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en voeden hen vanuit een open ingesteldheid op tot mondige, zelfstandige, kritische en sociale burgers.


OVER DE JOB

De job beantwoordt aan de algemene functiebeschrijving van een Technisch adviseur Daarnaast wenst de school graag de volgende accenten te leggen.


De Technisch adviseur:

 • beschikt over de nodige competenties om de technische aspecten van het schoolgebeuren vorm te geven, op te volgen en te beheren. Zo volgt de TA zaken op als: veiligheid en preventie, digitalisering, de digisprong, onderhoud van de computers, laptops, chromebooks en het schoolnetwerk.

 • zorgt voor de logistieke ondersteuning bij de organisatie van oudercontacten, evenementen, infomomenten, openschooldag, verkoopdagen, praktijklessen, …

 • Zorgt voor ondersteuning van leerkrachten m.b.t. digitalisering.

 • verzorgt rondleidingen op het domein.

 • volgt het materieel beheer, het onderhoud van het ICT-park en de installaties op.

 • is in staat om in functie van de noden onderhouds- en aanpassingswerken in te plannen aan de infrastructuur en het domein.

 • zit de vergaderingen van het CPBW (comité preventie en bescherming op het werk) voor en rapporteert. Coördineert de werking van de verschillende (productie)afdelingen en de loods (stalplaats machines) m.b.t. veiligheid en hygiëne.

 • heeft inzicht en participeert bij de begrotingsopmaak en heeft een langetermijnvisie op de totaliteit van het financieel beleid.

 • beschikt over een grondige kennis van de agrarische sector, de biotech- en de chemische sector en onderhoudt contacten met het bedrijfsleven.

 • werkt samen met de sectorgerelateerde opleidingsorganisaties op basis van hun meerwaarde voor de schooleigen onderwijsrealisaties.

 • is participatief ingesteld en luisterbereid.

 • is een stressbestendige problemsolver.

 • is dynamisch, flexibel en empathisch ingesteld.

 • is bereid zich voortdurend te professionaliseren.


WIE ZOEKEN WE?

 • Je beschikt over één van de vereiste studiebewijzen.

 • Kandidaten in het bezit van het vormingsattest voor het ambt van Technisch adviseur uitgereikt door het GO!, hebben decretaal voorrang op kandidaten zonder dit attest.

 • Je bent doordrongen van de waarden van het PPGO en bewaker van het pedagogisch project van de school. Jij handelt er ten volle naar en draagt deze bezieling sterk geïnspireerd uit naar alle partners. Je gelooft in de lerenden, het team en de school. Je bent een voortrekker en staat altijd achter de uitgedragen visie ook onder minder gemakkelijke omstandigheden.

 • Je beschikt over de hierboven beschreven competenties.


WAT BIEDEN WE JOU?

 • Een boeiende, voltijdse aanstelling in een dynamische organisatie met een sterke visie en pedagogisch project.

 • De kans om je schouders te zetten onder de toekomstgerichte ontwikkeling van de school.

 • Een salaris volgens het officiële barema, afhankelijk van jouw diploma’s.

 • Extralegale voordelen als voordelige hospitalisatieverzekering (via Departement Onderwijs & Vorming), terugbetaling woon-werkverkeer met de fiets en openbaar vervoer, laptop & gsm, deel- en bedrijfsfietsen.


SOLLICITEREN

Solliciteren kan tot 02/10/2023


Je kandidatuur bestaat uit:

 • Je CV waarin je je ervaring in onderwijs aantoont;

 • Je motivatie waarom je kiest voor het ambt van Technisch adviseur (max. 500 woorden);

 • Relevante diploma’s en een eventueel vormingsattest voor het ambt van (adjunct-)directeur;

 • Je maakt een persoonlijk professionaliseringsplan (max. 400 woorden): in dit plan geef je je eigen professionaliseringsbehoeften aan en die prioritiseer en giet je in een driejarenplan.


Stuur uw kandidatuur (in PDF) via mail naar zowel Stephan Brynaert, algemeen directeur (ad@scholengroep.gent) als naar Sofie De Smet, beleidsmedewerker HR (sofie.de.smet@scholengroep.gent).


Jij krijgt dan van ons een bevestiging per mail met daarin het verdere verloop van de procedure.


MEER INFO

Heb je vragen over de inhoud van de job? Neem dan contact op met Brigitte De Baere, directeur Tectura Tuinbouwschool Melle (brigitte.de.baere@scholengroep.gent)

Heb je nog vragen over de inhoud van de selectieprocedure? Neem dan contact op met de algemeen directeur Stephan Brynaert door te mailen naar ad@scholengroep.gent
5 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page