top of page

VACATURE TECHNISCH ADVISEUR - COORDINATOR GO! TECTURA GROENKOUTER

Het gaat om een waarnemende aanstelling in een halftijdse betrekking vanaf 01/09/2023.OVER GO! TECTURA GROENKOUTER

Tectura Groenkouter is een hechte gemeenschap, een warme plek waar de leerlingen en het team samen aan de toekomst schrijven. Wij willen jongeren naast kennis en technische bagage vooral ook die vaardigheden meegeven om succesvol, weerbaar én met een flinke dosis sociaal engagement het leven in te stappen.

Voor Tectura Groenkouter is welbevinden de ultieme basis om te leren. We willen dat iedereen zich goed voelt op onze school. Teamleden en leerlingen gaan respectvol om met elkaar en dragen zorg voor elkaar.

Via projectmatig werken en het aanreiken van studiemethodes leren onze leerlingen bovendien hun leerproces in eigen handen te nemen.

Verder stimuleren we onze jongeren ook om kritisch te denken en samen te werken. Ook sociale vaardigheden, verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandigheid krijgen een echte Tectura Groenkouter-boost.

Dit alles vertaalt zich in de volgende kernwaarden:

 • Harmonieus

 • Veerkrachtig & optimistisch

 • Coachend

 • Inventief

 • Bedreven


PROFIEL

De job beantwoordt aan de algemene functiebeschrijving van een Technisch adviseur - coördinator. Daarnaast wenst de school graag de volgende accenten te leggen.


Beleidsvoerende, leidinggevende en innoverende competenties

 • Samen met het directieteam stippel je een visie voor de school uit en voer je het dagelijks beleid uit.

 • Je voert een gestructureerd beleid rond de huidige en toekomstige schoolinfrastructuur en BHV.

 • Je hebt een nieuwsgierige geest en kan inspelen op ‘Schools of the future’ door opportuniteiten te zien en te durven verkennen.

 • Je hebt de nodige empathie om collega’s en leerkrachten te begeleiden, te motiveren, te ondersteunen en aan te sturen.

Uitvoerende competenties

 • Je voert een consequent, actief veiligheidsbeleid.

 • Je beheert mee de inrichting en het onderhoud van de scholencampussen.

 • Je waakt preventief en daadwerkelijk over de veiligheid en gezondheid van personeel en leerlingen.

Pedagogische competenties

 • Je begeleidt en stuurt de vakgroepwerking van de (technische) vakgroepen.

 • Je begeleidt en delegeert stages.

 • Je begeleidt en coacht leerkrachten bij het ontwikkelen van lesmateriaal en de organisatie van de (praktijk)lessen.

 • Je reikt vanuit je expertise en het decreet leerlingenbegeleiding oplossingen aan bij de begeleiding van leerlingen, zowel op inhoudelijk-cognitief als op sociaal-emotioneel vlak.

Professionaliteit

 • Je beschikt over de nodige technische bagage en praktische ervaring om technische leerkrachten te begeleiden en vaklokalen verder uit te bouwen.

 • Je beschikt over de nodige technische bagage om infrastructuurwerken te coördineren.

 • Je blijft op de hoogte van evoluties en ontwikkelingen binnen de onderwijswereld en techniek.

 • Je reflecteert en bekijkt je eigen handelen kritisch.

Analytische en communicatieve vaardigheden

 • Je onderhoudt de contacten met de andere technische scholen en de scholengroep.

 • Je bent bekwaam om contacten te leggen en te onderhouden met alle betrokkenen binnen en buiten de school.

 • Je bent vanuit je expertise een aanspreekpunt voor (stage)bedrijven, leerkrachten en leerlingen en andere relevante actoren.


WIE ZOEKEN WE?

 • Je beschikt over één van de vereiste studiebewijzen.

 • Kandidaten in het bezit van het vormingsattest voor het ambt van Technisch adviseur - coördinator uitgereikt door het GO!, hebben decretaal voorrang op kandidaten zonder dit attest.

 • Je bent doordrongen van de waarden van het PPGO en bewaker van het pedagogisch project van de school. Jij handelt er ten volle naar en draagt deze bezieling sterk geïnspireerd uit naar alle partners. Je gelooft in de lerenden, het team en de school. Je bent een voortrekker en staat altijd achter de uitgedragen visie ook onder minder gemakkelijke omstandigheden.

 • Je bent participatief ingesteld en luisterbereid, een stressbestendige problemsolver, dynamisch, flexibel en empathisch ingesteld en bereid je voortdurend te professionaliseren.

 • Je beschikt over de hierboven beschreven competenties.


WAT BIEDEN WE JOU?

 • Een boeiende, voltijdse aanstelling in een dynamische organisatie met een sterke visie en pedagogisch project.

 • De kans om je schouders te zetten onder de toekomstgerichte ontwikkeling van de school.

 • Een salaris volgens het officiële barema, afhankelijk van jouw diploma’s.

 • Extralegale voordelen als voordelige hospitalisatieverzekering (via Departement Onderwijs & Vorming), terugbetaling woon-werkverkeer met de fiets en openbaar vervoer, laptop & gsm, deel- en bedrijfsfietsen.


SOLLICITEREN

Solliciteren kan tot 5 juni 2023


Je kandidatuur bestaat uit:

 • Je CV waarin je je ervaring in onderwijs aantoont;

 • Je motivatie waarom je kiest voor het ambt van Technisch adviseur - coördinator. (max. 500 woorden);

 • Relevante diploma’s en een eventueel vormingsattest voor het ambt van (adjunct-)directeur;

 • Je maakt een persoonlijk professionaliseringsplan (max. 400 woorden): in dit plan geef je je eigen professionaliseringsbehoeften aan en die prioritiseer en giet je in een driejarenplan.


Stuur uw kandidatuur (in PDF) via mail naar zowel Stephan Brynaert, algemeen directeur (ad@scholengroep.gent) als naar Sofie De Smet, beleidsmedewerker HR (sofie.de.smet@scholengroep.gent).


Jij krijgt dan van ons een bevestiging per mail met daarin het verdere verloop van de procedure.


MEER INFO

Heb je vragen over de inhoud van de job? Neem dan contact op met Benny Vandevoorde, directeur Tectura Groenkouter, door te mailen naar Benny.vandevoorde@scholengroep.gent of telefonisch via 09 228 42 22.

Heb je nog vragen over de inhoud van de selectieprocedure? Neem dan contact op met de algemeen directeur Stephan Brynaert door te mailen naar ad@scholengroep.gent of telefonisch via

09 272 77 70.
59 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page