top of page

Vacature: MVD-personeel GO! basisschool Gentbrugge

Beheer en onderhoud materiaal

Het personeelslid:

 • Beheert de onderhouds- en reparatiemiddelen van de instelling;

 • Geeft eventuele tekorten aan van materiaal of producten;

 • Verricht het onderhoud en de reparatie aan apparatuur van de onderwijsinstelling;

 • Onderhoudt en reinigt de apparatuur en materiaal;

 • Meldt alle defecten aan apparatuur en materiaal.


Onderhoudswerkzaamheden, herstellingen & aanpassingen

Het personeelslid:

 • Verricht onderhoudswerkzaamheden en herstellingen aan schoolmateriaal, het schoolgebouw en het schoolterrein die niet door derden of de rollende ploegen gebeuren;

 • (her)inrichten van (klas)lokalen;

 • Demonteert, monteert en verhuist meubilair & materiaal;

 • Signaleert aan de directie onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden die door derden dienen te gebeuren;

 • Volgt mee op of de onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden (KIW, EO...) correct zijn uitgevoerd;

 • Bedient de verwarmingsinstallatie en stelt de installaties af, conform de schoolafspraken en de afspraken gemaakt binnen scholengroep;

 • Doet het nazicht van dakgoten, regenpijpen en afvoeren;

 • Strooit en ruimt sneeuw in de winter.

Beheer gebouwen

Het personeelslid:

 • Geeft de meterstanden door;

 • Signaleert defecten of gebreken in verband met de veiligheid van het schooldomein;

 • Opent en sluit het gebouw, controleert of alle ramen en deuren gesloten zijn, dooft de lichten en schakelt de alarmen in;

 • Fungeert als contactpersoon bij afgaan alarmen.

Groenonderhoud

Het personeelslid:

 • Verricht groenonderhoud dat niet door derden of de rollende ploegen gebeuren;

 • Signaleert aan de directie groenonderhoud dat door de rollende ploegen dient te gebeuren;

Afvalbeheer

Het personeelslid:

 • Ziet erop toe dat het schoolterrein opgeruimd is;

 • Voert mee het afvalbeleid uit in de instelling;

 • Ledigt de vuilnisbakken;

 • Reinigt regelmatig de vuilnisbakken grondig;

 • Zet het afval, dat opgehaald wordt, klaar ter ophaling;

 • Brengt afval weg naar het container-/recyclagepark.

Preventie & bescherming

Het personeelslid:

 • Handelt bij alle vernoemde taken binnen de regels en richtlijnen met betrekking tot veiligheid, hygiëne, ergonomie en gebruik makend van de juiste preventieve beschermingsmiddelen;

 • Voert preventieve, pereodieke controles uit;

 • Signaleert veiligheidsrisico’s;

 • Neemt in geval van nood initiatief volgens noodplan.


Ondersteuning bij evenementen en activiteiten school

Het personeelslid:

 • Werkt mee aan diverse schoolactiviteiten[1];

 • Biedt logistieke ondersteuning bij evenementen van de school of scholengroep (bv. opbouwen, afbreken materiaal).

Functioneren binnen het team

Het personeelslid:

 • Toont respect voor het werk en de initiatieven van alle personeelsleden;

 • Staat achter het PPGO en draagt dit uit;

 • Gedraagt zich steeds correct en overeenkomstig met het arbeids- en schoolreglement;

 • Is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie en verzorgt eigen taal, houding en voorkomen;

 • Doet extra taken bij occasionele afwezigheden van ander MVD-personeel.

Professionaliseren

Het personeelslid:

 • Professionaliseert zich op basis van eigen noden en de noden van de school en scholengroep.

Andere taken

Het personeelslid:

 • Verricht indien nodig werkgerelateerde boodschappen en verplaatsingen;

 • Voert uitzonderlijk lichte schoonmaakwerkzaamheden uit;

 • Zet koffie/thee voor het personeel en eventuele gasten.


Competenties


Vakbekwaamheid: kennis met betrekking tot de uit te voeren werken, de ter beschikking gestelde materialen, toestellen en machines, de richtlijnen inzake veiligheid, ergonomie, persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen.

Flexibiliteit: bereid zijn zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden (zoals middelen, doelen, mensen, procedures...)

Organisatietalent: In staat zijn om opdrachten/taken op een doeltreffende wijze te plannen en uit te voeren.

Discretie: in staat zijn vertrouwelijke en persoonlijke informatie over het kind, zijn ouders, collega’s, directie, de school of de inrichtende macht op een confidentiële en gepaste wijze benaderen.

Relatiebekwaamheid: naargelang de noodzaak, informele en formele contacten onderhouden met leerlingen, ouders, personeelsleden, externe instanties, en zich in die contacten diplomatisch gedragen.

Zin voor initiatief: Vooruit kunnen denken en pro-actief stappen ondernemen om het werk efficiënter te laten verlopen en problemen snel op te lossen en/of te voorkomen.

Zelfstandigheid: Gegeven opdrachten met een minimum aan informatie kunnen voltooien.

Zin voor samenwerking: bereid zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken.


Solliciteren kan via mail: delphine.standaert@bs-gentbrugge.be299 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page