top of page

VACATURE DIRECTEUR LEERSTEUNCENTRUM GENT

Het gaat om een waarnemende aanstelling in een voltijdse betrekking vanaf 01/09/2023.OVER LEERSTEUNCENTRUM GO! GENT

Leersteuncentrum GO! Gent vormt een instelling binnen GO! scholengroep Gent en bestaat uit een dynamisch en multidisciplinair team. Ons leersteuncentrum vloeit voort uit het huidige ondersteuningsnetwerk dat overschakelt naar een zelfstandige werking. Het leersteuncentrum biedt leersteun aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en aan leerkrachten/schoolteams i.f.v. het omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften binnen het regulier onderwijs. De scholen aangesloten bij ons leersteuncentrum bevinden zich binnen regio Gent. Het team draagt overleg en samenwerking hoog in het vaandel.


OVER DE JOB

Als directeur van ons leersteuncentrum heb je volgende taken en verantwoordelijkheden:

Als directeur neem je de operationele leiding op van het LSC en ben je verantwoordelijk over de totale werking van het leersteuncentrum. Dit omvat zowel het strategisch beleid als het onderwijskundig, personeels-, materieel en financieel, veiligheids- en professionaliseringsbeleid.


Als directeur vertrek je vanuit een sterke en gedragen visie die je koppelt aan een beleidsplan om de kwaliteit van het leersteuncentrum te bewaken en te verhogen. Je hebt aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen en onderwijskundige ontwikkelingen in het kader van het decreet leersteun. Je zet ook in op sterke samenwerkingsverbanden met verschillende betrokken partners (CLB, buitengewoon onderwijs, welzijn,…).


Je inspireert, motiveert en coacht je team. Je communiceert helder en gericht zowel intern als extern. Je voert een personeelsbeleid afgestemd op de noden, talenten, expertise en competenties binnen je team met aandacht voor samenwerking, professionalisering en welzijn.


Je bent voorzitter van de leersteunraad en maakt actief gebruik van dit advies- en participatieorgaan om op de noden van het werkveld in te spelen. Dit zonder de eigen visie en geldende regelgeving uit het oog te verliezen.


WIE ZOEKEN WE?


Profiel

 • Je beschikt over één van de de Je beschikt over één van de vereiste studiebewijzen: bachelor of master.

 • Kandidaten in het bezit van het vormingsattest voor het ambt van directeur uitgereikt door het GO!, hebben decretaal voorrang op kandidaten zonder dit attest.

 • Ervaring in het gewoon of buitengewoon onderwijs en/of ervaring met leidinggeven vormen een pluspunt

 • Bij voorkeur heb je reeds ervaring binnen een leidinggevende functie


Jobgerelateerde competenties

 • De visie en missie van het leersteuncentrum verfijnen en concretiseren

 • Voeren van een geïntegreerd en samenhangend beleid op basis van de vooropgestelde visie

 • Voeren van een hedendaags personeelsbeleid

 • Samenwerking met scholen verder uitbouwen en vormgeven

 • Een netwerk uitbouwen rond het leersteuncentrum met externe partners

 • Het budget van de organisatie bepalen en opvolgen

 • Een helder en transparant beleid voeren in samenspraak met je team

 • Coördinatie en administratie aansturen


Persoonsgebonden competenties

 • Je bent een coachende en empathische leider die het team kan motiveren, ondersteunen en begeleiden

 • Je stelt je deontologisch correct op: discreet, transparant en loyaal

 • Je bent organisatorisch sterk, resultaatgericht en behoudt steeds de focus op de vooropgestelde prioriteiten en doelen

 • Je staat open voor samenwerking op verschillende niveaus

 • Je communiceert verbindend en transparant

 • Je bent doordrongen van de waarden van het PPGO, de scholengroep en het leersteuncentrum. Die waarden vormen een leidraad bij het handelen als directeur.

 • Je hebt een gezonde ambitie om het ruime takenpakket met toewijding en engagement te ondersteunen


WAT BIEDEN WE JOU?

 • Een boeiende, voltijdse aanstelling in een dynamische organisatie met een sterke visie en een maatschappelijk waardevolle opdracht.

 • De kans om je schouders te zetten onder de toekomstgerichte ontwikkeling van het leersteuncentrum.

 • Je wordt gecoacht en ondersteund door de directeur-coördinator basisonderwijs en de scholengroep.

 • Een salaris volgens het officiële barema, afhankelijk van jouw diploma bachelor of master.

 • Extralegale voordelen als voordelige hospitalisatieverzekering (via Departement Onderwijs & Vorming), terugbetaling woon-werkverkeer met de fiets en openbaar vervoer, laptop & gsm, deel- en bedrijfsfietsen.


SOLLICITEREN

Solliciteren kan tot 4 juni 2023


Je kandidatuur bestaat uit:

 • Je CV waarin je je ervaring in onderwijs aantoont;

 • Je motivatie waarom je kiest voor het ambt van directeur (max. 500 woorden);

 • Relevante diploma’s en een eventueel vormingsattest voor het ambt van directeur;

 • Je maakt een persoonlijk professionaliseringsplan (max. 400 woorden): in dit plan geef je je eigen professionaliseringsbehoeften aan en die prioritiseer en giet je in een driejarenplan.

Stuur je kandidatuur (in PDF) via mail naar zowel Stephan Brynaert, algemeen directeur (ad@scholengroep.gent) als naar Sofie De Smet, beleidsmedewerker HR (sofie.de.smet@scholengroep.gent)


Je krijgt dan van ons een bevestiging per mail met daarin het verdere verloop van de procedure.


MEER INFO

Heb je vragen over de inhoud van de job of de de selectieprocedure? Neem dan contact op met algemeen directeur Stephan Brynaert door te mailen naar ad@scholengroep.gent of telefonisch via 09 272 77 70.
206 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page