top of page
 • sofiedesmet2

VACATURE DIRECTEUR GO! LEEFSCHOOL EIKENKRING

Het gaat om een waarnemende aanstelling in een voltijdse betrekking vanaf 01/07/2023.OVER GO! LEEFSCHOOL EIKENKRING

De leefschoolvisie bevat onderstaande 5 fasen.

· Fase 1: Veiligheid en geborgenheid

· Fase 2: Wij-gevoel

· Fase 3: Kiezen

· Fase 4: Ordenen, begrijpen en leren door ervaren

· Fase 5: Ingrijpen, evalueren en filosoferen

De eerst 2 fasen zijn de basisvoorwaarden voor de 3 volgende fasen.


Mens- en maatschappijbeeld

In onze leefschool willen we kinderen opvoeden tot mensen met een fundamenteel zelfvertrouwen, dat steunt op authenticiteit en integriteit, met een realistisch zelfbeeld

· die zichzelf zijn.

· die vriendelijk, warm, empathisch en zorgzaam zijn.

· die op een respectvolle manier mondig en assertief zijn.

· die zelfstandig zijn en bewuste keuzes maken.

· die doorzettingsvermogen hebben.

· die sportief rechtvaardig zijn.

· die kunstzinnig en cultuurbewust zijn.

· die leergierig zijn en goesting hebben om levenslang en levensbreed te leren.

· die creatieve probleemoplossers zijn.

· met een open geest, zonder vooroordelen, met belangstelling en respect voor ieders

mening

· die vredelievend zijn.

· die de emancipatie van elk individu nastreven vanuit de gelijkwaardigheid van mensen.

· die het doel en de zin van hun handelen inzien.

· met een visie, die tolerant dialogeren en consequenties aanvaarden.

· die kritisch en zelfkritisch zijn.

· die intellectueel, emotioneel, esthetisch en ethisch bewogen zijn.

· die belang hechten aan gevoelens van anderen, solidair zijn en samenwerken met

anderen

· die actief betrokken zijn bij de sociale werkelijkheid en opkomen voor maatschappelijke

gelijkheid.

· die geloven in de maatschappij, ook buiten de school.


Schoolwerking

In onze leefschool werken we niet vervreemdend dus

· streven we naar huiselijke gezelligheid.

· wordt er tijd besteed aan het zich goed voelen.

· wordt ingezet op ieders talenten.

· krijgen alle betrokkenen vrijheid om zichzelf te zijn.

· gaan we zorgzaam om met elkaar.

· gaan volwassenen op gelijke voet om met kinderen.

· is er zowel aandacht voor het individuele als voor de groep.

· streven kinderen en begeleiders samen de gestelde doelen na.

· zijn er vormen van medebeheer door alle betrokkenen.

· streven wij naar een consensus waarin iedereen zich kan terugvinden.

· leven en leren we in een niet-competitief klimaat, waarbij gestreefd wordt naar

succeservaringen voor elk kind.

· worden vanuit een totaliteitskarakter leergebieden en grotere leerstofgehelen met

elkaar in verband gebracht.


OVER DE JOB

Alle rollen en taken van de een directeur staan opgenomen in de functiebeschrijving.


Als directeur van GO! Leefschool Eikenkring

 • ben je bij voorkeur vertrouwd met of sta je open voor alle facetten van het ervaringsgericht onderwijs

 • ben je een participatief teamleider die maximaal samenwerkt met zowel het schoolteam als de ouders

 • kan je verbindend communiceren met de kinderen, hun ouders, het schoolteam en de omgeving

 • ben je in staat zich flexibel op te stellen ten aanzien van interne en externe veranderingen

 • streef je gelijkwaardigheid na tussen alle actoren binnen de school en stelt u zich empathisch op

 • heb je een gezonde ambitie om het ruime takenpakket met toewijding en engagement te ondersteunen, de schoolcultuur aan te voelen, te stimuleren enz


WIE ZOEKEN WE?


 • Je beschikt over één van de de vereiste studiebewijzen.

 • Kandidaten in het bezit van het vormingsattest voor het ambt van directeur uitgereikt door het GO!, hebben decretaal voorrang op kandidaten zonder dit attest.

 • Je bent doordrongen van de waarden van het PPGO en van de school. Die waarden vormen een leidraad bij het handelen als directeur.

 • Je kan vanuit een visie de school verder ontwikkelen.

 • Je beschikt over bovenstaande competenties.


WAT BIEDEN WE JOU?

 • Een boeiende, voltijdse aanstelling in een dynamische organisatie met een sterke visie en pedagogisch project.

 • De kans om je schouders te zetten onder de toekomstgerichte ontwikkeling van de school.

 • Een salaris volgens het officiële barema, afhankelijk van jouw diploma’s.

 • Extralegale voordelen als voordelige hospitalisatieverzekering (via Departement Onderwijs & Vorming), terugbetaling woon-werkverkeer met de fiets en openbaar vervoer, laptop & gsm, deel- en bedrijfsfietsen.


SOLLICITEREN

Solliciteren kan tot 11 juni 2023.


Je kandidatuur bestaat uit:

 • Je CV waarin je je ervaring in onderwijs aantoont;

 • Je motivatie waarom je kiest voor het ambt van directeur. (max. 500 woorden);

 • Relevante diploma’s en een eventueel vormingsattest voor het ambt van directeur;

 • Je maakt een persoonlijk professionaliseringsplan (max. 400 woorden): in dit plan geef je je eigen professionaliseringsbehoeften aan en die prioritiseer en giet je in een driejarenplan.


Stuur uw kandidatuur (in PDF) via mail naar zowel Stephan Brynaert, algemeen directeur (ad@scholengroep.gent) als naar Sofie De Smet, beleidsmedewerker HR (sofie.de.smet@scholengroep.gent).


Jij krijgt dan van ons een bevestiging per mail met daarin het verdere verloop van de procedure. Gelieve je beschikbaar te houden op 19 juni in de voormiddag en 26 juni in de voor- en namiddag. In afwachting kan je in ons werkingsreglement al meer informatie over de procedure vinden.


MEER INFO

Heb je vragen over de inhoud van de job of de selectieprocedure? Neem dan contact op met Stephan Brynaert, algemeen directeur (ad@scholengroep.gent).92 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page