top of page

VACATURE: DIRECTEUR GO! LEEFSCHOOL DE OOGAPPEL

Het gaat om een voltijdse toelating tot de proeftijd vanaf 1/03/2023.
OVER GO! LEEFSCHOOL DE OOGAPPEL


Leefschool De Oogappel ligt in het hart van Gent. Met zijn groene avontuurlijke speelplaats, zijn vlotte bereikbaarheid met de fiets en zijn specifieke leefschoolvisie is onze school heel populair bij de Gentse gezinnen.


De leefschoolvisie volgt alle waarden van het GO! en realiseert deze ook via de dagelijkse werking.

De school is een tweede thuis voor de kinderen. Ieder kind moet zich geborgen en veilig voelen.

Het wij-gevoel staat centraal in vele activiteiten. Samen maken we school. Ouders zijn meer dan welkom.

In onze school streven we een maximale inspraak na van alle geledingen. Onze kinderen doen dit bvb via het wekelijks kinderparlement. Participatie ten top!


Onze warme basisschool verwelkomt dagelijks 230 kinderen. Welbevinden en betrokkenheid streven we voor iedereen na. Een stabiel, ervaren en sterk leefschoolteam beoogt een totale ontwikkeling van iedere oogappel. Hoofd, hart en handen zijn onze drijfveer.


Projectonderwijs staat hoog in het vaandel aangeschreven en dat doen we via het ervaringsleren.

Wat kinderen vandaag als handvaten meekrijgen kunnen ze inzetten in hun verdere loopbaan. Daar geloven we sterk in. Samenwerken, empatisch luisteren, leiderschap opnemen, creativiteit ontwikkelen…we leren het onze kinderen van kleins af aan. Op het einde van het zesde leerjaar willen we kinderen loslaten met een open kijk op de wereld die hun eigen talenten kennen en ook durven inzetten waar nodig.


OVER DE JOB


Als directeur van onze school heb je volgende taken en verantwoordelijkheden:


 • Je staat in om de missie, het beleid en de strategie van de school mee vorm te geven en te interpreteren.

 • Je stelt onderwijskundige doelen en standaarden vast.

 • Je bestuurt en coördineert de onderwijskundige, administratieve en financiële zaken van een basisschool.

 • Je coacht, begeleidt en evalueert het personeel.

 • Je overlegt, communiceert en zorgt voor een sterke samenwerking binnen het schoolteam.

 • Je promoot de school, bijv. d.m.v. publiciteit en contacten met andere organisaties. Een aanwezige directeur die de school op de kaart zet, is een absolute must.


Wat voor soort leiderschap is gewenst op onze school?


Als directeur ben je aanwezig en aanspreekbaar. Je staat tussen je team, de kinderen en de ouders.


Weten wat er op de klasvloer leeft vraagt om regelmatig klasbezoek. Zo blijf je voeling houden met wat er leeft in de school en kan je ook beleidsvoerend bijsturen waar nodig.


Als directeur stuur je het team aan door hen te laten meedenken en na democratisch overleg ook knopen door te hakken.


Vertrouwen hebben is voor een leefschooldirecteur een meerwaarde. Durven loslaten en mensen kansen geven om zaken aan te pakken. Zo ontstaan er golvende bewegingen die de school levend houden.


Als leefschooldirecteur heb je een open geest en ben je luisterbereid. Samenwerken moet.


De directeur stuurt ieder teamlid aan om zich te professionaliseren. De leefschoolvisie stuur je bij door innovatie te bewerkstelligen en zo mee de toekomst vorm te geven.


Je bezit het vermogen om via reflectie en evaluatie bij te sturen. Beleidsmatig talenten van je team inzetten om mee school te maken is een kunst om participerend leiderschap te ontwikkelen.


Als schooldirecteur sta je samen met je team aan het roer van het leefschoolschip. Woeste wateren zal je zeker bevaren. Sterke schouders heb je nodig. Je wikt, weegt en overweegt en je neemt de beste beslissing met steeds het welzijn van de lerende in gedachten. Dit is en blijft “het kind”.


Je zorgt voor de organisatie van alle beleidsdomeinen. Hiervoor krijg je de hulp van een ervaren zorgcoördinator die ook beleidsvoerend meewerkt.


Brochure en meer info over leefschool De Oogappel vind je op de website http://www.bsdeoogappel.be/


WIE ZOEKEN WE?

 • Je beschikt over één van de de vereiste studiebewijzen.

 • Kandidaten in het bezit van het vormingsattest voor het ambt van directeur uitgereikt door het GO!, hebben decretaal voorrang op kandidaten zonder dit attest.

 • Je bent doordrongen van de waarden van het PPGO en van de school. Die waarden vormen een leidraad bij het handelen als directeur.

 • Je hebt een gezonde ambitie om het ruime takenpakket met toewijding en engagement te ondersteunen, de schoolcultuur aan te voelen, te stimuleren.


WAT BIEDEN WE JOU?

 • Een boeiende, voltijdse aanstelling in een dynamische organisatie met een sterke visie en een maatschappelijk waardevolle opdracht.

 • De kans om je schouders te zetten onder de toekomstgerichte ontwikkeling van de school.

 • Je wordt gecoacht en ondersteund door de directeur-coördinator basisonderwijs en de scholengroep.

 • Je maakt deel uit van een ploeg straffe directeurs basisonderwijs.

 • Een salaris volgens het officiële barema, afhankelijk van jouw diploma’s.

 • Extralegale voordelen als voordelige hospitalisatieverzekering (via Departement Onderwijs & Vorming), terugbetaling woon-werkverkeer met de fiets en openbaar vervoer, laptop & gsm, deel- en bedrijfsfietsen.


SOLLICITEREN


Solliciteren kan tot uiterlijk 12 februari 2023.


Je kandidatuur bestaat uit:


 • Je CV waarin je je ervaring in onderwijs aantoont;

 • Je motivatie waarom je kiest voor het ambt van directeur. (max. 500 woorden);

 • Relevante diploma’s en een eventueel vormingsattest voor het ambt van directeur;

 • Je maakt een persoonliijk professionaliseringsplan (max. 400 woorden): in dit plan geef je je eigen professionaliseringsbehoeften aan en die prioritiseer en giet je in een driejarenplan.

Stuur je kandidatuur (in PDF) via mail naar zowel Stephan Brynaert, algemeen directeur (ad@scholengroep.gent) als naar Sofie De Smet, beleidsmedewerker HR (sofie.de.smet@scholengroep.be)


Je krijgt dan van ons een bevestiging per mail met daarin het verdere verloop van de procedure. In afwachting kan je in ons al meer werkingsreglement informatie over de procedure vinden.


MEER INFO


Heb je vragen over de inhoud van de job of de selectieprocedure? Neem dan contact op met Stephan Brynaert, algemeen directeur (ad@scholengroep.gent).

48 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page