top of page
 • sofiedesmet2

VACATURE DIRECTEUR GO! CLB GENT

Het gaat om een toelating tot de proeftijd in een voltijdse betrekking vanaf 01/09/2023.OVER GO! CLB GENT

Het GO! CLB Gent staat voor ‘samen kansen creëren’. We creëren samen met leerlingen, ouders en scholen maximale kansen voor alle leerlingen, vanuit een missie gefundeerd op de volgende 3 basisprincipes: samenwerking, maatschappijgericht en professionaliteit.

De werking en expertise van het CLB concentreert zich op 4 verschillende begeleidingsdomeinen: leren en studeren, onderwijsloopbaanbegeleiding, preventieve gezondheidszorg en psycho-sociaal functioneren. Verder heeft het CLB eveneens een schoolondersteunende opdracht door middel van de signaalfunctie en de consultatieve leerlingenbegeleiding.

Binnen de grootstedelijke context werkt GO! CLB Gent bovendien samen met de andere Gentse CLB’s, iCLB en VCLB Gent, om de meest kwetsbare leerlingen te bereiken en ongekwalificeerde uitstroom te voorkomen. Ze zetten hiervoor zowel eigen middelen in als middelen van de lokale besturen. De projecten die deze samenwerking gestalte geven, worden aangestuurd door de VZW TOPunt, een beheersstructuur waarin de drie inrichtende machten zetelen. Een engagement in deze samenwerking behoort ook tot de opdracht van de directeur GO! CLB Gent.

Op de website van ons CLB vind je hun missie, visie en opdracht.


OVER DE JOB

Alle rollen en taken van de een directeur staan opgenomen in de functiebeschrijving.

Verder beantwoord je als directeur aan volgend profiel:


Als directeur geef je vanuit visie vorm aan de opdracht van het CLB. Je realiseert deze visie vanuit een verbindende houding gebaseerd op het pedagogisch project van het GO! en de missie en visie van het CLB en de scholengroep.

Je geeft richting aan de organisatie en je motiveert, inspireert en coacht medewerkers zodat hun talenten, kennis en expertise optimaal benut worden ten voordele van de geboden dienstverlening. Je participeert binnen een relevant netwerk met als doel kansen te creëren voor de eigen organisatie.

Je neemt verschillende rollen op:

 • LEIDER - De directeur leidt het CLB, vanuit visie, een verbindende houding en conform het PPGO!, teneinde toegekende opdrachten optimaal en kwaliteitsvol te realiseren.

 • BELEIDSMAKER - De directeur belichaamt de missie en visie van het CLB en het PPGO! en vertaalt deze in beleidsacties, teneinde de werking van het CLB richting te geven op lange termijn. De directeur creëert draagvlak en betrokkenheid, inspireert, en daagt uit tot verandering.

 • ORGANISATOR - De directeur ontwikkelt en realiseert een doeltreffend organisatorisch, financieel en materieel beleid teneinde de dagdagelijkse werking van het CLB te verzekeren. De directeur delegeert taken en verantwoordelijkheden teneinde de vooropgestelde doelen te bereiken.

 • COACH - De directeur ontwikkelt en realiseert een doeltreffend personeelsbeleid teneinde de realisatie van de opdracht en de kwaliteit van de dienstverlening te maximaliseren. De directeur motiveert en coacht medewerkers teneinde hen te stimuleren tot optimale prestaties, betrokkenheid en verdere (professionele) ontwikkeling. De directeur moedigt aan wat goed gaat en stuurt bij.

 • NETWERKER - De directeur ontwikkelt een krachtig netwerk teneinde kansen voor de organisatie te detecteren en te grijpen. De belangen van de organisatie of de realisatie van de opdracht zijn hierbij richtinggevend bij het afwegen van het belang van of relevantie van participatie binnen een netwerk.

 • KLANTGERICHTE PROFESSIONAL - De directeur draagt klantgerichtheid, meer bepaald naar leerlingen en ouders, hoog in het vaandel. Hij/zij optimaliseert de dienstverlening teneinde een adequaat antwoord te kunnen bieden op maat van leerlingen en ouders.

 • INNOVATOR - Je vernieuwt en daagt uit tot verandering teneinde een proactief en responsief CLB te creëren dat een antwoord kan bieden op hedendaagse en toekomstige uitdagingen.


WIE ZOEKEN WE?

 • Je beschikt over een masterdiploma, zoals vermeld in artikel 7 van het besluit van 14 juni 1989;

 • Je hebt ervaring met het begeleiden en/of coachen van personen en teams;

 • Je kan een team aansturen én zet door, ook wanneer het moeilijker gaat;

 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling;

 • Je kan goed plannen, organiseren én delegeren;

 • Je bent een echte teamspeler en kan structuren opzetten om samenwerkingen te verbeteren;

 • Je bent flexibel en bent bereid je snel in te werken;

 • Je bent een fan van het GO! en onderschrijft de waarden en het pedagogisch project van het GO!;

 • Kandidaten in het bezit van het vormingsattest voor het ambt van directeur (CLB) uitgereikt door het GO!, hebben decretaal voorrang op kandidaten zonder dit attest.


WAT BIEDEN WE JOU?

 • Een boeiende, voltijdse aanstelling in een dynamische organisatie met een sterke visie en een maatschappelijk waardevolle opdracht;

 • De kans om je schouders te zetten onder de toekomstgerichte ontwikkeling van het CLB;

 • Een salaris volgens het officiële barema 599;

 • Extralegale voordelen als voordelige hospitalisatieverzekering (via Departement Onderwijs & Vorming), terugbetaling woon-werkverkeer met de fiets en openbaar vervoer, laptop & gsm, deel- en bedrijfsfietsen.


SOLLICITEREN

Solliciteren kan tot 18 augustus 2023


Je kandidatuur bestaat uit:

 • Je CV waarin je je ervaring in onderwijs aantoont;

 • Je motivatie waarom je kiest voor het ambt van directeur CLB. (max. 500 woorden);

 • Relevante diploma’s en een eventueel vormingsattest voor het ambt van directeur (CLB);

 • Je maakt een persoonlijk professionaliseringsplan (max. 400 woorden): in dit plan geef je je eigen professionaliseringsbehoeften aan en die prioritiseer en giet je in een driejarenplan.


Stuur uw kandidatuur (in PDF) via mail naar zowel Stephan Brynaert, algemeen directeur (ad@scholengroep.gent) als naar Sofie De Smet, beleidsmedewerker HR (sofie.de.smet@scholengroep.gent).


Jij krijgt dan van ons een bevestiging per mail met daarin het verdere verloop van de procedure. De selectiegesprekken vinden plaats op 29 augustus. In afwachting kan je in ons werkingsreglement al meer informatie over de procedure vinden.


MEER INFO

Heb je vragen over de inhoud van de job of selectieprocedure? Neem dan contact op met algemeen directeur Stephan Brynaert door te mailen naar ad@scholengroep.gent of telefonisch via 09 272 77 70.
131 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page