top of page

VACATURE DIRECTEUR GO! BASISSCHOOL VOSKENSLAAN

Het gaat om een waarnemende aanstelling vanaf 01/07/2024OVER GO! BASISSCHOOL VOSKENSLAAN

Basisschool GO! Voskenslaan is een onderwijsinstelling gelegen in Gent die zich richt op het verstrekken van kwalitatief basisonderwijs aan kinderen tot 12 jaar. Samen met GO! middenschool en GO! atheneum Voskenslaan vormen zij een bloeiende campus. De school bevindt zich in de levendige buurt Voskenslaan en staat bekend om haar diversiteit.

 

De school streeft ernaar een inspirerende en veilige omgeving te bieden waarin elke leerling zich kan ontwikkelen en ontplooien. Het ervaren team houdt rekening met de individuele behoeften en talenten van de leerlingen.

 

De school hecht waarde aan ouderbetrokkenheid en moedigt een open communicatie tussen ouders, leerlingen en leerkrachten aan. GO! Voskenslaan streeft naar een positieve schoolcultuur waar respect, samenwerking en verantwoordelijkheid centraal staan.

 

In 2023 werd een nieuwbouwproject opgestart. Dit project wordt verder uitgerold en  markeert een belangrijke mijlpaal in de evolutie van innovatief onderwijs in Gent. Deze moderne faciliteit is specifiek ontworpen om dynamische en vooruitstrevende onderwijsmethoden te ondersteunen en te stimuleren. Met multifunctionele leerunits, interactieve leerzones en geavanceerde technologische voorzieningen, zal het gebouw een omgeving bieden waarin leerlingen kunnen floreren in de 21e eeuw.


OVER DE JOB


Als directeur van onze school heb je volgende taken en verantwoordelijkheden:


Algemeen beleid

 

-          De directeur staat garant voor een systematisch en cyclisch kwaliteitssysteem.

-          De directeur staat achter het idee van participatief leiderschap.

-          De directeur past de regelgeving van de overheid en van de inrichtende macht toe.

-          De directeur staat garant voor een functioneel en geactualiseerd schoolreglement.

-          De directeur weet de organisatie van de instelling op efficiënte wijze vorm te geven

-          De directeur neemt op constructieve wijze deel aan de vergaderingen van de

scholengemeenschap waartoe zijn instelling behoort.

-          De directeur neemt op regelmatige basis deel aan de vergaderingen en activiteiten van het college van directeurs.

-          De directeur neemt, al dan niet op vraag van de inrichtende macht, deel aan externe werkgroepen en adviesorganen.

-          De directeur stimuleert de goede werking van de schoolraad en andere participatieraden.

-          De directeur vervult een voorbeeldfunctie.

-          De directeur reageert gepast bij de afhandeling van klachten.

-          De directeur is loyaal tegenover zijn instelling en zijn inrichtende macht.


Pedagogisch beleid


-          De directeur vertaalt mee de missie van het GO! en de scholengroep in een schoolspecifiek beleidsplan.

-          De directeur zorgt mee dat de ontwikkelingsdoelen worden nagestreefd.

-          De directeur zorgt mee dat, rekening houdend met de instroom, zoveel mogelijk leerlingen de eindtermen behalen.

-          De directeur zorgt er mede voor dat, rekening houdend met de instroom, zoveel mogelijk leerlingen de doelstellingen van de (minimum)leerplannen bereiken.

-          De directeur zorgt mee voor gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen.

-          De directeur zorgt mee voor een positief leefklimaat binnen de instelling.

-          De directeur werkt mee aan een krachtige leer- en werkomgeving.

-          De directeur organiseert de leerlingenbegeleiding en volgt ze op.

-          De directeur handelt consequent naar de waarden en normen van het GO!


Personeelsbeleid


-          De directeur coacht, begeleidt en evalueert het personeel

-          De directeur zorgt voor een motiverend leef- en werkklimaat.Administratief beleid

 

De directeur is verantwoordelijk voor het administratief beleid van de instelling.


Materieel en financieel beleid


De directeur staat in voor het materieel en financieel beleid en is verantwoordelijk voor de infrastructuur die door zijn instelling wordt gebruikt.


Communicatiebeleid

 

De directeur is verantwoordelijk voor een goede communicatie met het personeel en met alle andere interne en externe actoren van GO! Basisschool Voskenslaan.

De directeur is betrokken en open en communiceert helder en transparant met alle betrokkenen.


WIE ZOEKEN WE?


-          Kandidaten in het bezit van het vormingsattest voor het ambt van directeur uitgereikt door het GO!, hebben decretaal voorrang op kandidaten zonder dit attest.

-          Je bent doordrongen van de waarden van het PPGO en van de school. Die waarden vormen een leidraad bij het handelen als directeur.

-          Je hebt een gezonde ambitie om het ruime takenpakket met toewijding en engagement te ondersteunen, de schoolcultuur aan te voelen, te stimuleren.WAT BIEDEN WE JOU?

-          Een boeiende, voltijdse aanstelling in een dynamische organisatie met een sterke visie en een maatschappelijk waardevolle opdracht.

-          De kans om je schouders te zetten onder de toekomstgerichte ontwikkeling van de school.

-          Je wordt gecoacht en ondersteund door de directeur-coördinator basisonderwijs en de scholengroep.

-          Je maakt deel uit van een ploeg straffe directeurs basisonderwijs.

-          Extralegale voordelen als voordelige hospitalisatieverzekering (via Departement Onderwijs & Vorming), terugbetaling woon-werkverkeer met de fiets en openbaar vervoer, laptop & gsm, deel- en bedrijfsfietsen.


SOLLICITEREN

Solliciteren kan tot 25/02/2024


Je kandidatuur bestaat uit:

-          Je CV waarin je je ervaring in onderwijs aantoont;

-          Je motivatie waarom je kiest voor het ambt van directeur. (max. 500 woorden);

-          Relevante diploma’s en een eventueel vormingsattest voor het ambt van directeur;

-          Je maakt een persoonlijk professionaliseringsplan (max. 400 woorden): in dit plan geef je je eigen professionaliseringsbehoeften aan en die prioritiseer en giet je in een driejarenplan. 


Stuur je kandidatuur (in PDF) via mail naar zowel Stephan Brynaert, algemeen directeur (ad@scholengroep.gent) als naar Cindy Bruyneel, personeelsdienst scholengroep (cincy.bruyneel@scholengroep.be)

Je krijgt dan van ons een bevestiging per mail met daarin het verdere verloop van de procedure. Het interview vindt plaats op 23 april. 


MEER INFO

Heb je vragen over de inhoud van de job of de de selectieprocedure? Neem dan contact op met algemeen directeur Stephan Brynaert door te mailen naar ad@scholengroep.gent of telefonisch via 09 272 77 70.
18 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page