top of page
 • jortory3

Vacature: directeur GO! middenschool Lyceum Gent

een waarnemende voltijdse betrekking vanaf 21/11/2022

CONTEXT

Als directeur maak je deel uit van het directieteam van de Pedagogische entiteit GO! Lyceum Gent. Je wordt aangesteld als directeur voor de middenschool Lyceum Gent die deel uitmaakt van de volledige entiteit GO! Lyceum Gent.


GO! Lyceum Gent

In het GO! Lyceum Gent staan sterke prestaties en een straffe mindset centraal. Alles wat we doen toetsen we af aan onze vier waarden: verantwoordelijkheid, welbevinden, respect en zelfontplooiing.

In deze school werken multidisciplinaire teams samen voor een community van leerlingen over de leerjaren en de vakken heen. We organiseren onderwijs binnen drie domeinen: economie, organisatie en maatschappij en welzijn.


Teamleden werken mee aan het schoolbeleid en denken na over verbeterpunten. We nemen daarom meermaals tijdens deze teamvergadering de systemen en processen waarmee we de visie vormgeven onder de loep, bestendigen of verdiepen die, en sturen bij waar nodig. Sterke teamleden brengen nieuwe inzichten aan en stimuleren de dialoog met collega’s. Elk teamlid is tegelijk schoolarchitect.


GO! Lyceum Gent streeft naar leerkrachten die in team elkaar kunnen inspireren, gepassioneerd door en getalenteerd in het ontwerpen van leerarrangementen, naar professionals met goesting die ondernemend, kritisch en tegelijk verbindend werken. Teamleden die betrokken zijn, ontwikkelingsgericht denken met oog voor kwaliteit. Die steeds de lerende voorop stellen.

GO! Lyceum Gent wil voor elk kind een warme school zijn. We creëren met andere woorden een veilig leerklimaat voor elke leerling. Dit vertaalt zich in een leeromgeving die nabijheid toont, behoeften erkent, groeikansen biedt en faalervaringen niet afstraft, maar deze net aangrijpt als een kans om verder te kunnen groeien.

Leraren, ondersteund door de cel leerlingenbegeleiding, maken het leren zichtbaar, bieden groeikansen door feedback te geven en te differentiëren, expliciteren doelen en verwachtingen, werken autonomie ondersteunend en zijn als coach betrokken bij het leerproces van de leerlingen.

Als directeur onderschrijf je de principes van de integrale schoolorganisatie en de principes van het Daltononderwijs. Je wordt graag geïnspireerd door innovatieve onderwijsconcepten.


OVER DE JOB

COMPETENTIEPROFIEL


 • Je bent geprikkeld door onderwijs en volgt de onderwijsliteratuur op de voet.

 • Je werkt resultaatgericht, hebt een analytische ingesteldheid en kan kwalitatieve veranderingsprocessen initiëren, begeleiden en opvolgen.

 • Je stimuleert vernieuwing en innovatie.

 • Je bent flexibel en je kan veerkrachtig omgaan met crisissituaties en (ongeplande) veranderingen.

 • Je staat open voor feedback van teamleden, leerlingen en ouders en je bent bereid deze aan je eigen functioneren te spiegelen.

 • Je bent zelfkritisch en kan open reflecteren over eigen competenties in functie van taken vanuit het directieteam.


FUNCTIEVERWACHTINGEN


Algemeen

 • Je werkt samen met het directieteam om de visie en de organisatiedoelen van de volledige entiteit te realiseren.

 • Je stelt je verantwoordelijk op voor de eigen campus en bewaakt de verbinding met de totale entiteit.

 • Je communiceert helder en open binnen het directieteam en bent bereid om af te stemmen binnen de beleidskeuzes.

 • Je ontwikkelt een visie over hoe een directieteam optimaal kan functioneren.

 • Je werkt samen met het directieteam aan een onderwijskundig, financieel en personeelsbeleid.

 • Je stelt gezamenlijk langetermijndoelen voor de volledige organisatie.


Schoolorganisatorisch

 • Je analyseert en optimaliseert de inrichting van de schoolorganisatie op basis van de onderwijskundige uitgangspunten en organisatiekundige principes.

 • Je voert een coherent beleid en versterkt het pedagogisch project, zodat visie en doelen in samenhang worden gerealiseerd.

 • Je voert een doorgedreven participatief beleid en je bevordert een klimaat waarin teamleden met elkaar samenwerken en uitwisselen.

 • Je communiceert open en transparant.

 • Je investeert in sterke, wederkerige relaties met ouders en leerlingen.

 • Je bouwt mee aan uitwisseling tussen de verschillende campussen. Je bent een bruggenbouwer.


Onderwijskundig leiderschap

 • Je kan snel schakelen tussen instructioneel en transformationeel leiderschap. Je ondersteunt teamleden in hun rol.

 • Je stimuleert professionele samenwerking , kennisdeling en streeft naar gedeelde besluitvorming.

 • Je versterkt de professionele cultuur en hebt vertrouwen in het team.

 • Je stelt hoge prestatieverwachtingen en werkt nauw samen met resultaatgerichte teams om deze te bereiken.

 • Je evalueert systematisch de onderwijskwaliteit en stuurt bij waar nodig.

 • Je organiseert een samenhangend curriculum en je bouwt aan een organisatie die de systemen en processen op GO! Lyceum Gent faciliteren.

 • Je geeft individuele steun en aandacht aan teamleden en je bent zorgzaam.

 • Je biedt mogelijkheden om te blijven leren en zich te ontwikkelen.

 • Je treedt op als rolmodel.


Materieel en financieel beleid

 • Vanuit onze visie denk je mee na over prioriteiten op het vlak van infrastructuur en financieel beleid.


Personeelsbeleid

 • Je geeft mee vorm aan het personeelsbeleid, je coacht leerkrachten en voert functionerings- en evaluatiegesprekken.

 • Je denkt mee na over het vorm geven van de aanvangsbegeleiding.


WIE ZOEKEN WE?

 • Je beschikt over één van de vereiste studiebewijzen.

 • Kandidaten in het bezit van het vormingsattest voor het ambt van directeur uitgereikt door het GO!, hebben decretaal voorrang op kandidaten zonder dit attest.

 • Je bent doordrongen van de waarden van het PPGO en bewaker van het pedagogisch project van de school. Jij handelt er ten volle naar en draagt deze bezieling sterk geïnspireerd uit naar alle partners. Je gelooft in de lerenden, het team en de school. Je bent een voortrekker en staat altijd achter de uitgedragen visie ook onder minder gemakkelijke omstandigheden.

 • Je bent participatief ingesteld en luisterbereid, een stressbestendige problemsolver, dynamisch, flexibel en empathisch ingesteld en bereid zich voortdurend te professionaliseren.

 • Je beschikt over de hierboven beschreven competenties.WAT BIEDEN WE JOU?

 • Een boeiende, voltijdse aanstelling in een dynamische organisatie met een sterke visie en een maatschappelijk waardevolle opdracht.

 • De kans om je schouders te zetten onder de toekomstgerichte ontwikkeling van de school.

 • Een salaris volgens het officiële barema, afhankelijk van jouw diploma’s.

 • Extralegale voordelen als voordelige hospitalisatieverzekering (via Departement Onderwijs & Vorming), terugbetaling woon-werkverkeer met de fiets en openbaar vervoer, laptop & gsm, deel- en bedrijfsfietsen.


SOLLICITEREN


Solliciteren kan tot uiterlijk 24 oktober 2022


Je kandidatuur bestaat uit:

 • Je CV waarin je je ervaring in onderwijs aantoont;

 • Je motivatie waarom je kiest voor het ambt van directeur (max. 500 woorden);

 • Relevante diploma’s en een eventueel vormingsattest voor het ambt van directeur;

 • Je maakt een persoonlijk professionaliseringsplan (max. 400 woorden): in dit plan geef je je eigen professionaliseringsbehoeften aan en die prioritiseer en giet je in een driejarenplan.

Stuur uw kandidatuur (in PDF) via mail naar zowel Stephan Brynaert, algemeen directeur (ad@scholengroep.gent) als naar Sofie De Smet, HR-medewerker (sofie.de.smet@scholengroep.gent).


Je krijgt dan van ons een bevestiging per mail met daarin het verdere verloop van de procedure. Gelieve je beschikbaar te houden op 27/10 in de voormiddag en 10/11 in de namiddag. In afwachting kan je in ons werkingsreglement in bijlage al meer informatie over de procedure vinden.


werkingsreglement-met-criteria-voor-wnd -aanst-van-meer-dan-60-dagen
.pdf
Download PDF • 311KB


MEER INFO


Heb je vragen over de inhoud van de job? Neem dan contact op met Nathalie Vanden Bossche, coördinerend directeur, door te mailen naar codi@scholengroep.gent of telefonisch via

09 272 77 77.


Heb je nog vragen over de inhoud van de selectieprocedure? Neem dan contact op met de algemeen directeur Stephan Brynaert door te mailen naar ad@scholengroep.gent of telefonisch via

09 272 77 70.14 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page