top of page
 • sofiedesmet2

VACATURE ADJUNCT - DIRECTEUR GO! TECTURA GROENKOUTER

Het gaat om een toelating tot de proeftijd in een halftijdse betrekking vanaf 01/09/2023.OVER GO! TECTURA GROENKOUTER

Tectura Groenkouter is een hechte gemeenschap, een warme plek waar de leerlingen en het team samen aan de toekomst schrijven. Wij willen jongeren naast kennis en technische bagage vooral ook die vaardigheden meegeven om succesvol, weerbaar én met een flinke dosis sociaal engagement het leven in te stappen.

Voor Tectura Groenkouter is welbevinden de ultieme basis om te leren. We willen dat iedereen zich goed voelt op onze school. Teamleden en leerlingen gaan respectvol om met elkaar en dragen zorg voor elkaar.

Via projectmatig werken en het aanreiken van studiemethodes leren onze leerlingen bovendien hun leerproces in eigen handen te nemen.

Verder stimuleren we onze jongeren ook om kritisch te denken en samen te werken. Ook sociale vaardigheden, verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandigheid krijgen een echte Tectura Groenkouter-boost.

Dit alles vertaalt zich in de volgende kernwaarden:

 • Harmonieus

 • Veerkrachtig & optimistisch

 • Coachend

 • Inventief

 • Bedreven


PROFIEL

(niet-exhaustieve profielschets)

 • Kan vanuit een visie de school verder ontwikkelen, rekening houdend met de sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen.

 • Kan het OK-kader voor onderwijskwaliteit vertalen naar de specifieke schoolcontext en in dit kader gepaste acties opstellen en (laten) uitvoeren.

 • Heeft een grondige kennis van het onderwijslandschap en kent het studie-aanbod van de school zeer grondig.

 • Heeft op het vlak van didactische aanpak en pedagogische vernieuwingen een heel duidelijke visie waar de school voor staat en hoe ze hierin verder kan evolueren. Staat open voor onderwijsvernieuwende methodieken en didactieken.

 • Is een goede people’s manager, die mensen coacht, inspireert, motiveert en indien nodig bijstuurt. Heeft oog voor het welbevinden en de betrokkenheid van leerlingen en personeelsleden.

 • Kan coördineren en overleggen (tussen de diverse vestigingsplaatsen en entiteiten)

 • Is vertrouwd met de grootstedelijke problematiek en een schoolprofiel met een groot aantal leerlingen met GOK-indicatoren

 • Werkt bottom‐up, is participatief

 • Heeft inzicht in de begrotingsopmaak en neemt initiatieven voor de opmaak van een investeringsplan

 • Heeft de nodige aandacht voor het uitbouwen en onderhouden van relaties met externe partners

 • Kan leiding geven aan de verschillende schoolteams (onderwijzend en ondersteunend personeel, MVD, leerlingen, …..) Beschikt hierbij over empathisch vermogen en is een diplomaat in het overleg en samenwerking met de verschillende schoolteams

 • Kan een langetermijnstrategie uitwerken m.b.t het onderwijsaanbod, de schoolprofilering, de personeelsplanning, planning van de investeringen en eventuele samenwerkingsvormen met andere instellingen en kan de hervorming van het secundair onderwijs mee vorm geven.

 • Kan coördineren en overleggen (tussen de diverse vestigingsplaatsen en entiteiten)

 • Is vertrouwd met de grootstedelijke problematiek en een schoolprofiel met een groot aantal leerlingen met GOK-indicatoren

 • Werkt bottom‐up, is participatief

 • Heeft inzicht in de begrotingsopmaak en neemt initiatieven voor de opmaak van een investeringsplan

 • Heeft de nodige aandacht voor het uitbouwen en onderhouden van relaties met externe partners

 • Kan leiding geven aan de verschillende schoolteams (onderwijzend en ondersteunend personeel, MVD, leerlingen, …..) Beschikt hierbij over empathisch vermogen en is een diplomaat in het overleg en samenwerking met de verschillende schoolteams

 • Kan een langetermijnstrategie uitwerken m.b.t het onderwijsaanbod, de schoolprofilering, de personeelsplanning, planning van de investeringen en eventuele samenwerkingsvormen met andere instellingen en kan de hervorming van het secundair onderwijs mee vorm geven.


WIE ZOEKEN WE?

 • Je beschikt over één van de vereiste studiebewijzen.

 • Kandidaten in het bezit van het vormingsattest voor het ambt van (adjunct-)directeur uitgereikt door het GO!, hebben decretaal voorrang op kandidaten zonder dit attest.

 • Je bent doordrongen van de waarden van het PPGO en bewaker van het pedagogisch project van de school. Jij handelt er ten volle naar en draagt deze bezieling sterk geïnspireerd uit naar alle partners. Je gelooft in de lerenden, het team en de school. Je bent een voortrekker en staat altijd achter de uitgedragen visie ook onder minder gemakkelijke omstandigheden.

 • Je bent participatief ingesteld en luisterbereid, een stressbestendige problemsolver, dynamisch, flexibel en empathisch ingesteld en bereid je voortdurend te professionaliseren.

 • Je beschikt over de hierboven beschreven competenties.


WAT BIEDEN WE JOU?

 • Een boeiende, voltijdse aanstelling in een dynamische organisatie met een sterke visie en pedagogisch project.

 • De kans om je schouders te zetten onder de toekomstgerichte ontwikkeling van de school.

 • Een salaris volgens het officiële barema, afhankelijk van jouw diploma’s.

 • Extralegale voordelen als voordelige hospitalisatieverzekering (via Departement Onderwijs & Vorming), terugbetaling woon-werkverkeer met de fiets en openbaar vervoer, laptop & gsm, deel- en bedrijfsfietsen.


SOLLICITEREN

Solliciteren kan tot 5 juni 2023


Je kandidatuur bestaat uit:

 • Je CV waarin je je ervaring in onderwijs aantoont;

 • Je motivatie waarom je kiest voor het ambt van adjunct-directeur. (max. 500 woorden);

 • Relevante diploma’s en een eventueel vormingsattest voor het ambt van (adjunct-)directeur;

 • Je maakt een persoonlijk professionaliseringsplan (max. 400 woorden): in dit plan geef je je eigen professionaliseringsbehoeften aan en die prioritiseer en giet je in een driejarenplan.


Stuur uw kandidatuur (in PDF) via mail naar zowel Stephan Brynaert, algemeen directeur (ad@scholengroep.gent) als naar Sofie De Smet, beleidsmedewerker HR (sofie.de.smet@scholengroep.gent).


Jij krijgt dan van ons een bevestiging per mail met daarin het verdere verloop van de procedure.


MEER INFO

Heb je vragen over de inhoud van de job? Neem dan contact op met Benny Vandevoorde, directeur Tectura Groenkouter, door te mailen naar Benny.vandevoorde@scholengroep.gent of telefonisch via 09 228 42 22.

Heb je nog vragen over de inhoud van de selectieprocedure? Neem dan contact op met de algemeen directeur Stephan Brynaert door te mailen naar ad@scholengroep.gent of telefonisch via

09 272 77 70.
13 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page