top of page
 • sofiedesmet2

VACATURE ADJUNCT-DIRECTEUR GO! ATHENEUM VOSKENSLAAN

Het gaat om een waarnemende aanstelling in een voltijdse betrekking vanaf 01/09/2023.OVER GO! ATHENEUM VOSKENSLAAN

Het GO! atheneum Voskenslaan Gent is een school met een lange traditie en met een duidelijke visie die vervat zit in ons DNA: durf, nieuwsgierigheid en ambitie. Bij het GO! atheneum Voskenslaan gaan we voluit voor het opleiden naar hoger onderwijs. De ambitie van onze school is om iedereen tot de beste versie van zichzelf te laten groeien, zowel onze leerlingen als collega’s. We doen dit vanuit een warme cultuur vol uitdaging en met veel verantwoordelijkheid. We zetten in op het samenwerken met leerlingen: werken in de diepte om de jongeren van de toekomst zelfstandig, kritisch, wendbaar en leergierig te maken.


OVER DE JOB

Alle rollen en taken van de een adjunct-directeur staan opgenomen in de functiebeschrijving.

Verder beantwoord je als directeur aan volgend profiel:


Op het Atheneum Voskenslaan worden beleidsbeslissingen in team voorbereid en genomen. Je staat als adjunct-directeur achter dit idee van participatief leiderschap. Vanuit deze werking is het zo dat elk lid van het beleidsteam meewerkt aan de uitbouw van de schoolbeleid, en ook zicht heeft op alle aspecten daarvan (leerlingen, personeel, infrastructuur, financiën, studie-aanbod,…). De klemtoon ligt bij de adjunct-directeur net iets meer op het pedagogisch beleid, leerlingenbegeleiding en kwaliteitszorg.


Het spreekt voor zich dat je doordrongen bent van de waarden van het PPGO en van de school. Die waarden vormen een leidraad bij jouw handelen als adjunct-directeur.


Je kan vanuit een visie de school verder ontwikkelen, rekening houdend met de sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen. Daarbij houd je rekening met de lange geschiedenis van de school, zonder daarbij de ogen te sluiten voor mogelijke vernieuwingen.

Je houdt rekening met het profiel van de school en bouwt dit verder uit.


Je zet samen met het team de doelstellingen op korte, middellange en lange termijn op en vertaalt die in een schoolontwikkelingsplan. Daarbij besteed je veel aandacht aan het creëren van een draagvlak bij alle betrokkenen.


Je kan, mede op basis van een data-analyse, een probleem of situatie analyseren en oplossingen formuleren.


Je kan het OK-kader voor onderwijskwaliteit vertalen naar de specifieke schoolcontext en in dit kader gepaste acties opstellen en (laten) uitvoeren.

Je hebt een grondige kennis van het onderwijslandschap, en meer specifiek van het studie-aanbod van de school. Ook op het vlak van didactische aanpak en pedagogische vernieuwingen heb je een duidelijke visie op waar de school voor staat en hoe ze hierin kan evolueren.


Daarnaast heb je affiniteit met een schoolcultuur die er vooral op gericht is leerlingen voor te bereiden op het hoger onderwijs. Je levert inspanningen om die doorstroming en het studiesucces nog te verhogen.


Je bent een goede people’s manager, die mensen coacht, inspireert, motiveert en indien nodig bijstuurt. Je hebt oog voor het welbevinden en de betrokkenheid van leerlingen en personeelsleden.


Je bent betrokken en open. Je communiceert helder en transparant met alle betrokkenen.


Je houdt het hoofd koel in moeilijker situaties en bent positief ingesteld. Je laat je niet snel ontmoedigen.


Je staat open voor kritiek en kan ook flexibel handelenWIE ZOEKEN WE?

 • Je beschikt over één van de de vereiste studiebewijzen.

 • Kandidaten in het bezit van het vormingsattest voor het ambt van (adjunct-)directeur uitgereikt door het GO!, hebben decretaal voorrang op kandidaten zonder dit attest.

 • Je beschikt over de hierboven beschreven competenties.


WAT BIEDEN WE JOU?

 • Een boeiende, voltijdse aanstelling in een dynamische organisatie met een sterke visie en pedagogisch project.

 • De kans om je schouders te zetten onder de toekomstgerichte ontwikkeling van de school.

 • Een salaris volgens het officiële barema, afhankelijk van jouw diploma’s.

 • Extralegale voordelen als voordelige hospitalisatieverzekering (via Departement Onderwijs & Vorming), terugbetaling woon-werkverkeer met de fiets en openbaar vervoer, laptop & gsm, deel- en bedrijfsfietsen.


SOLLICITEREN

Solliciteren kan tot uiterlijk 21 juni 2023


Je kandidatuur bestaat uit:

 • Je CV waarin je je ervaring in onderwijs aantoont;

 • Je motivatie waarom je kiest voor het ambt van adjunct-directeur. (max. 500 woorden);

 • Relevante diploma’s en een eventueel vormingsattest voor het ambt van (adjunct-)directeur;

 • Je maakt een persoonlijk professionaliseringsplan (max. 400 woorden): in dit plan geef je je eigen professionaliseringsbehoeften aan en die prioritiseer en giet je in een driejarenplan.


Stuur uw kandidatuur (in PDF) via mail naar zowel Stephan Brynaert, algemeen directeur (ad@scholengroep.gent) als naar Sofie De Smet, beleidsmedewerker HR (sofie.de.smet@scholengroep.gent).


Jij krijgt dan van ons een bevestiging per mail met daarin het verdere verloop van de procedure. In afwachting kan je in ons werkingsreglement al meer informatie over de procedure vinden.


MEER INFO

Heb je vragen over de inhoud van de job? Neem dan contact op met Lieven Coorevits, directeur van het GO! atheneum Voskenslaan, door te mailen naar lieven.coorevits@scholengroep.gent of telefonisch via 09 240 00 50


Heb je vragen over de selectieprocedure? Neem dan contact op met algemeen directeur Stephan Brynaert door te mailen naar ad@scholengroep.gent of telefonisch via 09 272 77 70.
150 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page