top of page
  • evavanbuggenhout

Team welzijn @ scholengroep Gent

Bijgewerkt op: 27 apr.

Dit schooljaar verwelkomden we 3 nieuwe collega's in onze scholengroep die allemaal iets met welzijn te maken hebben vanuit hun eigen expertise. Samen met de 2 anciens zorgen zij ervoor dat het welzijnsbeleid in een stroomversnelling komt. Wij gingen met hen in gesprek over hoe zij welzijn nu al vormgeven in onze scholengroep en wat hun dromen nog zijn.

Stel jullie eens kort voor: wie zijn jullie? Wat is jullie achtergrond en expertise?

Sofie De Smet: Ik studeerde Maatschappelijk Werk en Criminologie. Op mijn vorige job werkte ik als HR-medewerker in de zorgsector rond de thema’s welzijn, inzetbaarheid en leiderschap. Daarvoor begeleidde ik lange tijd veranderingstrajecten als hulpverlener/coach.

Vandaag ben ik aan de slag als HR beleidsmedewerker. Ik ben gelukkig besmet met het virus uit de oplossingsgerichte coaching/therapie en ben overtuigd van de meerwaarde van solution-focused HR in organisaties. Dat is dan ook de expertise die ik graag deel binnen de scholengroep.


Rudi Francken: Ik ben sinds september 2022 "zij-instromer" na een gemengde loopbaan (leerkracht, bedrijven en zelfstandige). Ik leerde de scholengroep trouwens kennen via het jobevent GO! Teach. Verder ben ik vader van 3 kinderen en woon ik sinds november 2022 met mijn vrouw en onze hond in Mariakerke. Binnen de scholengroep werk ik nauw samen met Sofie om trajecten rond welzijn vorm te geven. Ik bouwde de voorbije jaren heel wat ervaring op omtrent leidinggeven, organisatieontwikkeling, welzijn, enz. Ik ben ook reeds meer dan twintig jaar gecertifieerd als coach en heb tal van andere specialisaties gevolgd de afgelopen jaren waaronder stress-en burnout coach, hartcoherentiecoach,... In twee van deze domeinen heb ik een boek uitgegeven: één rond leiderschap en een ander rond welzijn. Maar zelf stel ik vast dat hoe meer ik weet en lees, hoe meer ik besef dat er nog veel te leren valt!


Christine Steurs: Mijn parcours en achtergrond verschilt toch wat van die van Sofie en Rudi, al heb ik ook dat zorgfundament. Zo ben ik verpleegkundige van opleiding en werkte ik gedurende 10 jaar op kritische diensten in een ziekenhuis. Omwille van onze 4 dochtertjes, inmiddels twintigers, zocht ik naar meer work-life balance en kwam ik in het onderwijs terecht, namelijk bij het Centrum voor VolwassenenOnderwijs Panta Rhei. In schooljaar 2022-2023 fusioneerde het CVO en koos ik er bewust voor om de vele jaren dienst op de scholengroep te bestendigen. Momenteel ben ik werkzaam op de administratieve zetel van de scholengroep zelf waar ik ook ondersteun inzake preventie. Nog steeds zet ik graag in op zorg dragen voor elkaar en ondersteuning bieden op tal van manieren.


Sven Declerck: ik ben de meest recente aanwerving op de scholengroep: sinds 01/02/2023 ben ik aan de slag als de nieuwe preventieadviseur. Mijn ervaring sluit aan bij die van Christine: ik ben van opleiding urgentieverpleegkundige en na een carrière van 13 jaar op de spoedopname ben ik in onderwijs beland. Ik werkte 5 jaar als leerkracht en 2 jaar als ondersteunende preventieadviseur. Verder heb ik 2 dochters en woon ik sinds 2010 met mijn vrouw te Aalter. Door mijn studies en opgebouwde expertise ben ik goed op de hoogte van het medische luik en bijkomende zaken als noodplanning, EHBO, traumatische gebeurtenissen. Nu ben ik mij als preventieadviseur verder aan het verdiepen over meer technische aspecten van de job. Een deel van mij blijft toch de eeuwige student. (knipoogt)


Ivan Leroy: Van de jonkie naar de ancien nu. (lacht) Ik heb al heel wat dienstjaren op de teller: sinds 1992 ben tewerkgesteld in het Gemeenschapsonderwijs. Zo heb ik de overgang van de Lokale Raden naar de scholengroep meegemaakt. Ik heb zowel in het gewoon basisonderwijs als in het buitengewoon basisonderwijs gewerkt. Sinds 2014 ben ik aan de slag op de centrale diensten bij de scholengroep als verantwoordelijke voor het busvervoer – leerlingenvervoer en ben ik contactpersoon voor de arbeidsgeneeskundige dienst Cohezio. Vandaar dus de link met de dienst preventie. Verder ben ik betrokken bij het vakbondsgebeuren binnen de scholengroep en de scholengemeenschap, ben ik technische ondersteuner voor personeelszaken en verantwoordelijk voor het secretariaat van SGE HORTA.


Hoe werk je aan welzijn binnen de scholengroep?

Ivan: Ik ben vaak tussenpersoon en met mijn jarenlange ervaring ken ik ook het reilen en zeilen binnen de scholengroep als geen ander. In mijn job vind ik het belangrijk om goed te luisteren, te motiveren en door te zetten. Ik probeer ook iedereen het vertrouwen te geven. Mijn deur staat letterlijk en figuurlijk altijd open. Ik ga steeds op zoek naar oplossingen en kan omgaan met verschillende mensen in verschillende situaties. Op die manier werk ik, naast mijn takenpakket m.b.t. Cohezio, ook mee aan welzijn binnen onze scholengroep, in het bijzonder dat van MVD-personeel.


Sven: Als preventieadviseur ben ik dagdagelijks bezig met de opvolging van het algemeen welzijn voor alle personeelsleden. Ik werk hiervoor nauw samen met Christine en Ivan. Ook veiligheid is een belangrijk onderdeel van mijn job.


Sofie: Ik hou in mijn job graag drie brillen op zak. En sluit me hierbij ook aan bij wat Ivan daarnet zei: ik zet eerst en vooral een oplossingsgerichte bril op, die getypeerd wordt door een positieve focus, gericht op de gewenste situatie. Daarnaast gebruik ik een ontwikkelingsgerichte bril, gericht op wat werkt en praktische vooruitgang. En last but not least, een relatiegerichte bril die staat voor praten met mensen in plaats van praten over. En het belangrijkste: in welzijn is er een rol voor iedereen!


Rudi: Ik zet de brillen van Sofie ook regelmatig op. Ze passen mij ook perfect ;-) Zo hebben we samen ook gekozen voor het Huis van Werkvermogen als basis voor onze verdere stappen. Vanuit onze rol als welzijnscoach staan we ook ter beschikking voor individuele vragen of projecten op niveau van een school of centrum. Maar we dromen ook van een Vital Academy waar iedereen vrij aan kan deelnemen. Meer informatie hierover volgt nog.


Christine: De werkomgeving vind ik een zeer belangrijk gegeven. Daar draag ik graag aan bij. Mijn stokpaardje is dat iedereen zich welkom moet voelen, zowel intern personeel als externe bezoekers. Ik zorg graag voor een warme, gemoedelijke sfeer en dat met beperkte middelen en eenvoudige ingrepen. Omdat ik ook een onthaalfunctie heb, vind ik het belangrijk om collega’s, ouders en externen op weg te helpen en hen door te verwijzen naar de juiste personen/organisaties. Daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor de organisatie van opleidingen in het kader van preventie voor alle doelgroepen binnen onze organisatie (vertrouwenspersoon, nijverheidshelper, hef- en tiltechnieken …).


Wat is jouw welzijnstip?

Rudi: Heb je even? (lacht) Er zijn zoveel zaken die je kan ondernemen, maar ik heb ook geleerd dat wat voor mij werkt niet noodzakelijk voor iedereen werkt. Persoonlijk hou ik erg van journaling en vind ik het heel fijn om een hobby te hebben waar ik quasi elke dag even mee bezig ben.


Sofie: Ik heb maar 1 belangrijke tip: monitor regelmatig je werkvermogen! Wij bieden jou hier de tools voor.


Christine: Mijn tip? Doe de dingen die jou energie geven. Treed toch wel af en toe eens buiten je comfortzone en wie weet ontdek je nieuwe sterktes en talenten en word je de best mogelijke jij.


Ivan: Je werk neemt een groot deel van je leven in beslag. De enige manier om echt tevreden te zijn is volgens mij door te doen wat je graag en goed kunt. Ik zeg vaak: plezier in het werk, maakt perfectie in het werk. En nee, daarmee bedoel ik niet dat alles perfect moet zijn, maar als je je werk graag doet, dan lever je meestal ook echt goed werk. En: door samen te werken, leer je ook veel over jezelf. Grijp die leerkansen. Oeps, dat was meer dan 1 tip, geloof ik. (lacht)


Sven: Zeer goede tips van mijn collega's. Ik kan daar niet veel meer aan toevoegen. De maatschappij vraagt de laatste tijd zeer veel van ons als mens. Durf stil te staan bij jezelf als persoon en draag ook zorg voor die persoon. Met zelfzorg kan je veel meer aan.


Welke droom koester je rond welzijn in onze scholengroep?

Sofie: Dat we welzijn structureel inbedden in de organisatie voorbij de gimmicks en het oplapwerk. En dat we zo een context creëren waarin collega's hun werk op een positieve manier kunnen beleven.


Rudi: Mijn droom rond welzijn binnen de scholengroep: een open cultuur waar iedereen inzetbaar* is en volledig zichzelf kan zijn en zich 100% veilig voelt. Deze cultuur zal de aantrekkingskracht zijn voor nieuwe collega's om ons te vervoegen. Met inzetbaar bedoel ik energiek, competenties die matchen met de verwachtingen, realistische werklast, goede begeleiding en een fijne omgeving.


Sven: Die open mindset en cultuur waar Rudi het zonet over had, dat is inderdaad cruciaal. Er moet een veilig klimaat zijn waar er open en in vertrouwen kan worden gepraat met elkaar. Dat is een must voor elke gezonde organisatie.

Christine: Ik sluit me aan bij de collega's. Een werksfeer creëren waar iedereen zich goed kan voelen, waar er een open sfeer is en heel wat kan gedeeld worden zonder beoordelend te zijn. In ieder van ons schuilt er een berg aan talenten. Van zodra deze ontdekt worden, moeten we hier echt op inzetten.


Ivan: We delen duidelijk dezelfde dromen vanuit team welzijn. Mijn droom is ook dat we collega's aanvaarden zoals ze zijn, met hun eigen levensverhaal, hun verleden, hun verlangens, hun doelen, hun dromen en talenten. We moeten proberen iedereen te omarmen, vertrouwen te bieden, elkaars sterktes te benoemen en benutten. In mijn droom gaan we respectvol om met elkaar en kan iedereen zijn mening, emoties en ideeën duidelijk maken. We erkennen en respecteren de verschillen bij de anderen en zien dit als een meerwaarde voor onszelf en onze scholengroep. Elke medewerker zou zich goed moeten voelen in de scholengroep en dit ervaren als leuke, aangename werkplek en een veilige, gezonde werkomgeving waarin men kan/wil groeien. Tevreden medewerkers die groeien in hun job, dat doet ook de scholengroep groeien. Ik wens iedereen dan ook veel werkplezier toe op onze scholengroep!


Ik vond het alvast een plezier om met jullie te praten over welzijn. Bedankt voor jullie openheid en veel succes!

86 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page