top of page

Scholengroep Gent duurzaamste leerling van de GO! klas

Recent publiceerde het GO! een benchmarkstudie rond energieverbruik en CO2-uitstoot in de verschillende scholengroepen. Wat blijkt? Onze scholengroep scoort het best op beide parameters.


Meten is weten

Een van de pijlers van het duurzaamheidsbeleid van onze scholengroep is meten en monitoren. Maar cijfers rond energieverbruik en CO2-uitstoot worden pas echt interessant, als je hen kan vergelijken met een bepaald referentiepunt, bv. met die van andere scholengroepen. Uiteraard moet je de parameters dan nog corrigeren voor de grootte van de scholengroep en het patrimonium. Als we het verbruik en de CO2-uitstoot delen door de totale oppervlakte van de gebouwen binnen een scholengroep, krijgen we het genormaliseerd energiekengetal, uitgedrukt in kWh per m2. Dat maakt het mogelijk om een meer betrouwbare vergelijking te maken.


Scores juist interpreteren

Wat vaststaat: hoe lager het kengetal, hoe energie-efficiënter de scholengroep. Dat cijfer doet echter geen uitspraak over de spreiding tussen schoolgebouwen binnen een scholengroep. Zo kan het zijn dat bepaalde domeinen of gebouwen zeer efficiënt zijn, terwijl andere gebouwen binnen dezelfde scholengroep zeer energieverslindend blijken. Wel geeft het kengetal een indicatie over de spreiding over de scholengroepen heen. Ook de CO2-uitstoot werd op dezelfde manier genormaliseerd per m2. Onderstaande figuur zet de twee kengetallen per scholengroep tegenover elkaar uit. Een lineaire trendlijn zorgt voor een extra ankerpunt om te resultaten te interpreteren.

Figuur: Vergelijking genormaliseerd verbruik (kWh/m2) en emissies (kg CO2/m2), 2019

Verbruik en uitstoot hangen samen

Allereerst valt op dat er een sterke relatie is tussen het verbruik en de uitstoot: hoe hoger het verbruik, hoe hoger de uitstoot. Toch zijn bepaalde scholengroepen meer CO2-intensief (boven de trendlijn) dan andere. Dat komt vooral door de energiemix die gebruikt wordt. Scholengroepen die bijvoorbeeld geen stookolie verbruiken, hebben een lagere CO2-intensiteit. Hetzelfde geldt voor scholengroepen met een relatief hoog aardgasverbruik. Verder toont de grafiek dat er een grote spreiding is tussen de scholengroepen. Zo verbruikt de ‘slechts scorende' scholengroep de helft meer dan wat de ‘best scorende’ verbruikt. Hetzelfde kan gezegd worden over de CO2-intensiteit.En de beste leerling is...

Je hoeft en kan niet altijd in alles de beste te zijn, maar als het gaat over duurzaamheid, dan willen we uiteraard wel zo goed mogelijk scoren. We waren dan ook heel tevreden dat onze scholengroep als beste leerling uit de studie naar voor kwam. De vele duurzame investeringen die we de afgelopen jaren deden om onze gebouwen energiezuiniger te maken, hebben duidelijk hun vruchten afgeworpen. We blijven uiteraard op dit elan verdergaan, want we weten dat er nog domeinen zijn waarop we heel wat kunnen winnen wat betreft duurzaamheid. Het helpt ook dat onze dienst infrastructuur bestaat uit doorzetters die enorm hard aan de duurzame kar trekken.
26 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page