top of page

Na de piek van de vijfde golf: een terugblik met CLB-directeur Sofie Vercoutere

Het hoeft niet meer gezegd: de vijfde golf voelde in het onderwijs eerder als een tsunami. De piek ligt ondertussen achter ons, extra versoepelingen lonken. Een ideaal moment om even terug te blikken met Sofie Vercoutere, sinds dit schooljaar directeur van GO! CLB Gent.

De vijfde golf trof het onderwijs zwaar en dat had zeker ook een impact op jullie werking. Heb je een idee hoeveel cases jullie dit schooljaar al behandeld hebben in de contacttracing?

De drie CLB's in Gent samen hebben sinds 1 september 2021 13.500 cases opgenomen. Achter dit totaal verschuilt een belangrijke evolutie. In de periode voor de herfstvakantie spraken we van een drukke week als we gemiddeld zo'n 650 cases behandelden. Eind november stegen we naar 1.800 gevallen per week om in januari dan te pieken op zo'n 5.350 cases per week. 17 januari bereikten we onze piek met maar liefst 4.154 cases op één dag. Weliswaar een maandag dus inclusief de gevallen van het weekend, maar toch een duizelingwekkend hoog cijfer.


Hoe verliep de tracing en hoe konden jullie dit als team bolwerken?

Via het aanmeldsysteem konden directies hun positieve meldingen doorgeven. Daarnaast werden er ook via de zorgatlas extra cases doorgestuurd. In het begin werkten onze tracers gemiddeld zo'n 15 cases per dag af. Na de herfstvakantie lag het tempo veel hoger. De complexiteit verschilde ook van geval tot geval. Soms was het meteen heel duidelijk, soms duurde het langer om alle risicocontacten in kaart te brengen. Dat de regels ook frequent wijzigden, maakte het een extra uitdaging. Het team bleef bereikbaar tijdens weekends, op vrije dagen, van de vroege tot de (hele) late uurtjes om de vele vragen en klassluitingen te ondersteunen. Naast de pure contacttracing waren onze tracers ook vaak een telefonisch klankbord: voor scholen, maar ook voor bezorgde ouders en collega's. Kortom: een intensieve taak. Het water stond ons regelmatig aan de lippen. We hebben een apart tracing team, maar moesten noodgedwongen bij momenten ook mensen vanuit de reguliere werking inzetten.


Ik wil wel benadrukken dat onze reguliere werking nooit stopgezet is. Dat is vooral dankzij de hulp van de netoverschrijdende samenwerking Topunt. Daar waar in veel CLB-centra nood was om alle andere taken on hold te zetten, bleven in Gent de leerlingbegeleidingen gevrijwaard.

De reguliere werking bleef doorlopen, maar toch voelden jullie de impact waarschijnlijk op alle domeinen van jullie werking?

Als CLB hebben wij onze werking opgebouwd rond 4 pijlers: preventieve gezondheidszorg, leren en studeren, onderwijsloopbaan en psycho-sociaal functioneren. Dankzij de samenwerking binnen de drie CLB's in Gent en het bundelen van de krachten voor de contacttracing, zijn we erin geslaagd de reguliere werking van de CLB's enigszins te vrijwaren. Maar uiteraard zal de impact van corona nog nazinderen: het leerrecht van kinderen heeft heel erg onder druk gestaan door afstandsonderwijs en schoolsluitingen. En ook binnen de gezinnen had corona een enorme impact op het welbevinden. Door de vele afwezigheden van leerlingen, leerkrachten en CLB-medewerkers was het ook een uitdaging om de continuïteit van de begeleiding te bewaken. Ook begeleiden vanop afstand is niet altijd evident. De echte noden en gevolgen van de coronacrisis zullen nu pas stilaan boven water komen: psychische problemen, de leerachterstand, gezinnen met problemen, ...

Jullie zijn een belangrijke steun geweest voor de directies en personeelsleden op onze scholen en centra, voor ouders en voor leerlingen. Maar hoe zorgden jullie als team ook voor jullie eigen welzijn?

Ik was natuurlijk zelf nieuw voor het team en ook het team was nieuw voor mij. Niet evident om in deze uitdagende tijden elkaar te leren kennen en goed met elkaar samen te werken. Ik ben wel zeer trots op hoe we de voorbije periode hebben aangepakt. De meeste CLB-medewerkers zijn echte veldwerkers, die ervan houden dichtbij de mensen te staan en dat is nu net wat de voorbije periode vaak ontbrak. Samen met de werkdruk zet dat het welzijn binnen het team wel onder druk. Er is daarom ook te weinig ruimte geweest om echt voor elkaar te kunnen zorgen. Maar met ons 'team sfeer' gaan we dat de komende periode helemaal goedmaken.


Wat brengt de rest van het schooljaar nog? Of: wat hoop je dat het zal brengen? Waar willen jullie extra op inzetten?

Met de huidige regelgeving neemt Topunt nog de meldingen van de internaten op. De hoeveelheid is ondertussen enorm gedaald. De gedreven tracers krijgen nu de kans om in te stappen in de reguliere werking. Als ik durf vooruit te blikken, ben ik voorzichtig optimistisch en kijk ik uit naar de normaliteit. Om mensen terug te mogen ontmoeten en samen perspectief te creëren. We hopen ook dat we eindelijk de relancemiddelen kunnen inzetten om tegemoet te komen aan de noden van leerlingen, ouders en scholen. En zorg te dragen voor elkaar. Die middelen zijn cruciaal: het aantal leerlingen met mentale problemen is in stijgende lijn. Tegelijkertijd wordt het moeilijker om tijdig en effectief door te verwijzen, omdat de gespecialiseerde diensten helaas veel te lange wachtlijsten hebben. Onze warme toeleiding leidt daarom steeds vaker naar een gesloten deur en dat is voor alle betrokken partijen een pijnlijke situatie. Hierdoor komt de aangepaste zorg opnieuw op de schouders van de school en het CLB terecht. De relancemiddelen kunnen hier echt een verschil maken.

629 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page