top of page

INTRO: opnieuw voor de klas

Bijgewerkt op: 1 okt. 2021

Voor de 7 deelnemers van het INTRO-project was het een bijzondere 1 september. Ook zij zaten die dag terug op de schoolbanken. Het doel: uiteindelijk terug voor de klas staan na een intensief begeleidingstraject in en door onze scholengroep.

Uniek traject voor zij-instromers met knelpuntprofielen

Nathalie Vanden Bossche, coördinerend directeur secundair onderwijs, licht toe: ‘INTRO is een innovatief en intensief begeleidingstraject dat we samen met VDAB zijn opgestart voor werkzoekenden met een pedagogisch diploma, die om een of andere reden niet (meer) voor de klas staan. Samen met de VDAB stomen we hen via een spoedcursus en on-the-job training terug klaar voor de job van leerkracht. We focussen hierbij vooral op profielen voor knelpuntvakken. En die aanpak is uniek in Vlaanderen.’


Pedagogische masterclasses en werkplekleren

Binnen het begeleidingstraject gaan de pedagogische medewerkers van de scholengroep aan de slag om de kennis en vaardigheden van de leerkrachten in spe te versterken. Er is ook ruimte voor coaching op individuele basis. Daarnaast doen de cursisten op verschillende scholen broodnodige praktijkervaring op via observaties, assistentschap en effectief lesgeven. Die combinatie maakt INTRO de ideale springplank naar een job voor de klas.

7 kandidaten gestart op 1 september

Door de intensiteit van het traject kon de scholengroep slechts een beperkt aantal deelnemers toelaten. Potentiële deelnemers werden door de VDAB dan ook gescreend op hun motivatie, o.a. via intakegesprekken die plaatsvonden in mei en juni 2021. Uiteindelijk haalden 7 kandidaten de eindselectie. Zij begonnen op 1 september met veel zin aan dit nieuwe avontuur. Symbolischer konden we die datum niet kiezen. Op die eerste kennismakingsdag lichtte VDAB het administratieve luik toe, kregen de cursisten vanuit de scholengroep een overzicht van het programma voor de komende weken en maanden én leerden zij ook elkaar beter kennen inclusief twijfels en verwachtingen. Onze pedagogische medewerkers waren alvast heel blij met de positieve energie die deze bijzondere groep uitstraalt en met de fijne groepsdynamiek.


Lerarentekort en duurzame onderwijsloopbanen

Het traject dat we op 1 september startten, is een proefproject en loopt tot januari 2022. Na een succesvolle evaluatie zullen we dit verder uitrollen. Met projecten als INTRO willen we als scholengroep niet enkel het lerarentekort aanpakken en ons profileren als aantrekkelijke werkgever,maar ook investeren in duurzame onderwijsloopbanen, het ontwikkelen van onderwijstalent en meer onderwijskwaliteit. Wordt vervolgd dus.


In de pers

AVS kwam op 1 september een kijkje nemen op de kennismakingsdag van INTRO en interviewde onze CODI en enkele cursisten.


Eerder verschenen ook al deze reportages in de pers:

47 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page