top of page

GO! atheneum Gentbrugge gaat Europees én digitaal

Bijgewerkt op: 20 feb. 2022

Een Erasmus+ project gaf Atheneum Gentbrugge een digitale boost en het mooie is: zij delen hun ervaring graag met andere scholen! Thomas Vliebergh, ICT-coördinator en leerkracht Nederlands, vertelt honderduit over het project dat meteen ook zijn eerste internationale ervaring was.

First things first: wat houdt het project juist in?

Het CURRY-project van Erasmus+ is een internationaal samenwerkingsproject met zeven partnerscholen uit vijf verschillende landen (Italië, België, Estland, Frankrijk en Spanje). Wij zijn opgestart in 2019 en het loopt nog tot eind 2022. Met het project focussen we op content curation: we voorzien leerkrachten van de nodige tools, procedures en methodologische richtlijnen om via een innovatieve aanpak digitale competenties te stimuleren bij leerlingen. Hoe gaan we om met digitale gegevens? Hoe vinden en filteren we die? Hoe bewerken we ze en publiceren we ze? En ten slotte: hoe werken we samen aan digitale documenten en hoe creëren we synergieën tussen mensen met uiteenlopende digitale vaardigheden om samen tot een beter resultaat te komen?


Waarom stapten jullie in het project in?

De projectleider is de Italiaanse school IISS “E. Majorana", waarmee we eerder al samengewerkt hebben binnen een Erasmus+ project. Toen zij in 2018 bij ons in Gentbrugge op bezoek waren, bleken ze alweer partnerscholen te zoeken voor een nieuw project. En dan ging de bal snel aan het rollen. Onze toenmalige directeur, Sofie Vercoutere, heeft meteen enthousiast ingetekend.


Hoe verliep de aanvraag tot deelname aan het project? Hadden jullie al ervaring met internationalisering?

Omdat wij als partner gevraagd werden door de Italiaanse projectindiener, verliep de aanvraag zeer vlot. IISS “E. Majorana" kreeg vanuit Europa extra middelen voor het projectmanagement van CURRY. Alle benodigde documenten ontvingen wij via hen en we kregen ook de nodige ondersteuning. We hadden als school nog niet veel ervaring met internationalisering. Voor mij was het zelfs mijn allereerste Erasmus + project. Een boeiende, verkennende leerervaring dus!


Wie was er bij jullie op school betrokken bij het project?

Ikzelf ben projecttrekker op onze school. Mijn collega Lisa Vereecken, leerkracht Engels en Nederlands, heeft ondersteuning geboden tot ze op zwangerschapsverlof vertrok. Didier Delaruelle coördineerde als financieel coördinator de zakelijke kant van het project. Maar uiteraard was uiteindelijk ook de hele school betrokken: we deelden zoveel mogelijk met alle collega's.


Welke activiteiten stonden er op het programma van deze internationale uitwisseling?

Het project ging van start in november 2019, enkele maanden voor het coronavirus internationaal reizen aan banden legde. Daardoor hebben we na de eerste meeting in Bilboa in Spanje elkaar nooit meer in het echt gezien. Elke meeting, sinds maart 2020 helemaal tot vandaag, verliep via Google Meet. Heel jammer, maar daar was niets aan te doen. We hebben dan maar veel gemaild, Whatsapp-berichtjes gestuurd en een gedeelde Google Drive gebruikt om samen te werken. Niet optimaal, maar anderzijds wel een goede oefening voor net dat wat we aan het uitwerken waren: ondersteuning rond digitaliseren.


Wat is de output van het project en hoe worden de resultaten geïmplementeerd in de school?

Samen met de partnerscholen deelden we binnen CURRY vooral ervaringen over digitale competenties bij leerlingen en leerkrachten. We leerden van elkaar én ontdekten als school ook waar onze eigen hiaten zaten. Bijzonder leerrijk. Binnen het project werkten we een denkkader uit rond drie domeinen. Per domein hebben we acht lessen ontwikkeld die we integraal op de website van het project hebben geplaatst. Tegelijkertijd hebben we de middelen verbonden aan het project ook ingezet om al die materialen ook aan te bieden aan leerkrachten binnen én buiten onze eigen school.


Jullie ontwikkelden ook jullie eigen ICT ondersteuningssite?

Dat klopt. Op GO! atheneum Gentbrugge stonden we al sterk in digitalisering nog voor er sprake was van de Digisprong en het CURRY-project. Wij waren al geruime tijd overgeschakeld naar Google Workspace en chromebooks. Die digivoorsprong én de digitaliseringsnood die het coronavirus met zich meebracht, inspireerden ons om, los van het CURRY-project, een ondersteuningssite ICT op te zetten in onze school: één plek waarop we alle relevante ondersteuning voor ICT verzamelden, vlot toegankelijk voor de collega's. En omdat we toch bezig waren met het internationale CURRY-project, hebben we een deel van het materiaal geherpubliceerd op die eigen ondersteuningssite onder een tabblad ‘ICT-leerpaden’.


En het mooie is: jullie delen alle tools en tips ook met andere scholen van onze scholengroep.

Inderdaad, we kozen voor www.atheneumgentbrugge.be/ict , een publiek toegankelijke website waar collega’s binnen en buiten de school ondersteuning vinden voor de meest courante vragen rond digitaal lesgeven. Dat is steeds onder de vorm van een reeks ultrakorte video’s van één tot vier minuten. Wie ermee aan de slag gaat, kan afvinken wat hij of zij al kan of heeft bekeken. Zo is er 24/7 ondersteuning die heel gericht werkt. Collega’s hoeven niet nodeloos naar ellenlange video’s te kijken of ingewikkelde handleidingen te doorploeteren. Voor de meest voorkomende problemen kunnen zij vraag per vraag een video vinden die hen iets bijleert. Je kan ervoor kiezen om één video te bekijken en op slechts enkele minuten iets bij te leren, maar je kan evengoed een heel leerpad volgen en daarmee een nieuwe tool onder de knie krijgen. Zo vind je op de site informatie rond Google Classroom, Bookwidgets, websites opslaan, video’s downloaden (ook zonder downloadknop), video’s monteren op chromebooks zonder software te moeten installeren, enz. Kortom, een schat aan tips and tricks om je digitale didactiek een boost te geven.


Hebben jullie tips voor scholen die ICT nog optimaler willen inzetten en/of voor scholen die ook op zoek zijn naar een internationale ervaring?

Zeker. Kijk goed rond om een juiste keuze te maken voor een project dat bij jullie school past. Het is verleidelijk om in te stappen, maar weet dat je vertrokken bent voor een lange rit. Vraag je af of de personeelsleden die eraan beginnen, het project ook zullen kunnen afwerken. Als het goed werkt, is de beloning groot. Mochten wij niet zo’n goede ondersteuning hebben gekregen, zeker na maart 2020 toen het coronavirus toesloeg, had dit ook een erg lastige ervaring geweest kunnen zijn. Wij hebben zeker geluk gehad in deze moeilijk periode. Een internationaal project zonder elkaar te kunnen zien, vergt bovendien een heel open ingesteldheid.


Tot slot leggen we ook ons oor te luisteren bij Katrien Everaert, expert digitale didactiek van onze scholengroep. Hoe kijkt zij naar deze goede praktijk in GO! atheneum Gentbrugge?

Katrien, we leerden zonet het project CURRY kennen en de ondersteuningssite rond ICT die Atheneum Gentbrugge ontwikkelde. Hoe past dit binnen de bredere acties rond digitale didactiek en ICT van onze scholengroep?

We hebben als scholengroep de visie dat integratie de kracht is van digitalisering. De scholen voorzien van computers leidt niet automatisch tot beter leren, toestellen die door de leerkracht gericht en gepast worden gebruikt, doen dit wel. De sleutel is dan ook professionalisering. Wij zijn ervan overtuigd dat professionalisering op de school, met de collega’s, in de schooleigen context een absolute meerwaarde heeft en complementair is aan het aanbod op scholengroepniveau. Wij juichen het initiatief van Atheneum Gentbrugge dan ook echt toe. Het materiaal op de website is heel laagdrempelig. Het kan voor leerkrachten die wat weigerachtig staan tegenover digitalisering een goede ondersteuning bieden die op eigen tempo en volgens de eigen noden kan doorlopen worden. Een zeer goede praktijk dus, die we graag met zoveel mogelijk scholen delen!


Welke begeleiding biedt onze scholengroep zelf rond digitale didactiek?

Binnen de aanvangsbegeleiding voorziet de scholengroep een sessie Digitale didactiek. Deze sessie wil de deelnemers inleiden in hoe je ICT-tools zinvol kan inzetten. Aan de hand van het TPACK-model bekijken we hoe ICT kan gebruikt om de vakinhoud inzichtelijk en begrijpelijk te maken. We staan stil bij het maken van bewuste keuzes voor het inzetten van ICT om bepaalde leeractiviteiten beter, maar ook effectiever te kunnen organiseren. Verder brengen we het educatief potentieel van verschillende ICT-tools in kaart en gaan de deelnemers uiteindelijk zelf aan de slag met een aantal tools.


Daarnaast organiseren we als scholengroep trainingen in samenwerking met Signpost. Tijdens het eerste semester van dit schooljaar stonden de opleidingen 'Google Classroom', 'Digitaal toetsen met Google formulieren' en 'Educatieve websites bouwen met Google Sites' op het programma. Voor het tweede semester worden de opleidingen 'Google Classroom' en 'Digitaal toetsen met Google formulieren' herhaald. Nieuw zijn de navormingen 'Sociaal leren met Flipgrid', 'Haal meer uit Google Spreadsheets' en 'Educatief aan de slag met Google Slides'. Hiermee tillen we de digitale skills van onze leerkrachten naar een nog hoger niveau.


Ook jouw digitale competenties aanscherpen?

Op www.atheneumgentbrugge.be/ict vind je een schat aan informatie!

Via www.scholengroep.gent/opleidingen ontdek je ook waar en wanneer je je digitale kennis kan bijschaven. Hou deze website ook regelmatig in het oog. De nascholingen die via onze partner Signpost verlopen worden soms op een later tijdstip pas bekendgemaakt.294 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page