top of page

Welzijn.

Graag jouw job doen en je goed voelen op je werk, is voor ons een topprioriteit. In 2020 hielden we een grootschalige welzijnsbevraging bij al onze personeelsleden. Op basis van die resultaten werken wij momenteel aan een nieuw actieplan. Op deze pagina lichten we binnenkort de belangrijkste acties toe. Stay tuned!

productive.png

Hoe gaat het op je werk? - resultaten welzijnsbevraging

Als scholengroep organiseerden we in 2020 een welzijnsbevraging bij al onze personeelsleden. Met de resultaten van die bevraging gaan we aan de slag om het welbevinden nog verder te vergroten.  

Acties rond welzijn

Samen met de directies maken we er een topprioriteit van om het psychosociaal welzijn van alle werknemers te bewaken en te bevorderen. We plannen de komende schooljaren een heel aantal acties om dit doel te bereiken. 

Bij wie kan je terecht?

Zit je met iets? Dan zijn er verschillende hulplijnen. Dit overzicht helpt jou door het bos de bomen te zien. 

Nuttige links

Meer lezen en ontdekken over dit thema? Wij helpen jou op weg. 

bottom of page