INTRO-project

Met INTRO halen we zij-instromers opnieuw voor de klas door een intensief begeleidingstraject in samenwerking met VDAB. Focus ligt op profielen die knelpuntvakken mogen geven. Het project is gestart op 1 september 2021. Het proefproject is uniek in Vlaanderen. In schooljaar 2022-2023 breiden we uit naar andere regio's in Oost- en West-Vlaanderen. Heb je als werkzoekende met een pedagogisch bekwaamheidsbewijs of als starter zonder pedagogisch bekwaamheidsbewijs nood aan training en coaching, neem dan contact op met katrien.goossens@scholengroep.gent

undraw_professor_8lrt.png

INTRO in het kort

INTRO staat voor INloopTRaject Onderwijs. Met onze partner VDAB hebben we een exclusief en intensief begeleidingstraject opgezet om werkzoekenden met een pedagogisch diploma, die om een of andere reden eerst een andere job hebben uitgeoefend, te helpen om de weg naar het onderwijs terug te vinden. We focussen hierbij vooral op profielen voor knelpuntvakken. Het INTRO-traject omvat een combinatie van pedagogische masterclasses voor leraren met werkplekleren: opleiding, coaching, begeleiding, observaties, assistentschap en effectief lesgeven, etc. Alles om een vliegende start te maken in onderwijs.

Selectie van kandidaten

VDAB doet de voorselectie vanuit hun databank. Nadien volgen er intakegesprekken om te peilen naar de motivatie en verwachtingen van de potentiële deelnemers. Voor het eerste proefproject vanaf september 2021 werden er 7 kandidaten geselecteerd. Voor het tweede traject haalden 4 kandidaten de selectie. Het gaat dus om exclusieve, intensieve begeleiding.

Een duurzaam personeelsbeleid

Met projecten als INTRO wensen we vanuit de scholengroep niet enkel het lerarentekort aan te pakken en ons te profileren als aantrekkelijke werkgever, we investeren tegelijkertijd in duurzame onderwijsloopbanen, meer onderwijskwaliteit en nog beter onderwijs voor onze leerlingen.

Contactgegevens

Meer informatie over dit project? Interesse om deel te nemen aan een nieuwe INTRO-reeks?
Coördinator: Katrien Goossens via katrien.goossens-at-scholengroep.gent
Contactpersoon voor VDAB: Karel Van Den Bossche via karel.vandenbossche-at-vdab.be