top of page

INTRO-project

Met INTRO halen we zij-instromers (opnieuw) voor de klas door een intensief begeleidingstraject in samenwerking met VDAB. Onze focus ligt op profielen die knelpuntvakken mogen geven. Het project startte op 1 september 2021 en is uniek in Vlaanderen. In schooljaar 2022-2023 gaan we aan de slag met een flexibel traject om het voor zij-instromers mogelijk te maken op verschillende momenten de overstap naar onderwijs te maken. Heb je als werkzoekende een pedagogisch bekwaamheidsbewijs of ben je gestart in onderwijs zonder pedagogisch bekwaamheidsbewijs en heb je nood aan training en coaching, dan is INTRO zeker iets voor jou.

undraw_professor_8lrt.png

INTRO in het kort

INTRO staat voor INloopTRaject Onderwijs. Met onze partner VDAB hebben we een exclusief en intensief begeleidingstraject opgezet om werkzoekenden met of zonder een pedagogisch diploma, die eerst een andere job hebben uitgeoefend, geleidelijk naar de job van leerkracht te laten groeien. We focussen hierbij vooral op profielen voor knelpuntvakken. INTRO omvat een combinatie van pedagogische masterclasses, werkplekleren en coaching. Alles om met meer zelfvertrouwen een duurzame loopbaan te starten in onderwijs.

Selectie van kandidaten

Kandidaten kunnen zich aanmelden bij katrien.goossens-at-scholengroep.gent . Daarna volgt er een intakegesprek om te peilen naar de motivatie en verwachtingen van de potentiële deelnemer. 

Een duurzaam personeelsbeleid

Met INTRO pakken we als scholengroep het lerarentekort aan en laten we zij-instromers kennismaken met onze troeven als werkgever. Tegelijkertijd investeren we in duurzame onderwijsloopbanen, meer onderwijskwaliteit en nog beter onderwijs voor onze leerlingen.

Contactgegevens

Meer informatie over dit project? Interesse om deel te nemen aan een nieuwe INTRO-reeks?
Coördinator: Katrien Goossens via katrien.goossens-at-scholengroep.gent
Contactpersoon voor VDAB: Karel Van Den Bossche via karel.vandenbossche-at-vdab.be

bottom of page