top of page

De ontwikkeling van een ICT-beleidsplan volgens het Vier in balans model+

Het Vier in Balans Model biedt richtlijnen voor effectief gebruik van ICT in het onderwijs, door de benodigde randvoorwaarden te benoemen. Deze randvoorwaarden, of bouwstenen, omvatten visie, expertise, inhoud en toepassingen, en infrastructuur, met een toevoeging van een vijfde bouwsteen, data, door GO! Centraal. Door deze bouwstenen in balans te brengen, kunnen scholen de gewenste resultaten op het gebied van ICT bereiken.

Deze bouwstenen vormen tevens de basis voor het didactisch gebruik van ICT in het leerproces, met als ultiem doel de verbetering van de onderwijskwaliteit.

Zie figuur 1 voor een visuele weergave van het Vier in balans model +.

Wanneer we praten over het implementeren van ICT in het onderwijs, is het van cruciaal belang om de specifieke context van jouw school in overweging te nemen. Verschillende factoren spelen hierbij een rol en kunnen zowel een stimulans als een uitdaging vormen voor de integratie van ICT.

 • Welke voorgeschiedenis heeft jouw school?

 • Waar ben je gelokaliseerd en in welk schoolsysteem zit je?

 • Heb je (al) een sterke band met de ouderraad? Hoe is de samenstelling van je team?

 • Welke richtingen biedt je school aan? Waar specialiseert de school zich in? …

Het is niet nodig om alle bevindingen nogmaals uit te schrijven. Een link of verwijzing voldoet zeker. Je kan ook werken met een woordwolk, mindmap, foto … van de sleutelwoorden en ICT-relevante onderwerpen.

Leiderschap speelt een cruciale rol bij het verbinden van de ICT-inzet met de onderwijsvisie van scholen of besturen. De visie, expertise van het personeel, gebruikte inhoud en toepassingen, en de infrastructuur moeten naadloos op elkaar aansluiten om de potentie van ICT in het onderwijs te benutten. Een evenwicht tussen menselijke en materiële voorwaarden is vereist om de vruchten van ICT te plukken. Alleen dan zal de inzet van ICT daadwerkelijk effectief zijn in het onderwijs.

Om deze integratie te vergemakkelijken, is het samenstellen van een ICT-kernteam essentieel. Dit team, samengesteld uit verschillende stakeholders binnen de schoolorganisatie, is verantwoordelijk voor het uitwerken, implementeren en opvolgen van het ICT-beleidsplan. Hieronder volgt een overzicht van de rollen en verantwoordelijkheden binnen dit team:

De Directie:

 • Coördineert de totale ICT-strategie en is verantwoordelijk voor het vaststellen van de schoolvisie met betrekking tot ICT.

 • Neemt beslissingen over ICT-investeringen en vertegenwoordigt de belangen van de school binnen de scholengemeenschap.

 • Zorgt voor de nodige middelen en ondersteuning voor de uitvoering van het ICT-beleid.

ICT-Coördinator (Technisch):

 • Leidt technische aspecten van ICT-coördinatie binnen de school of scholengroep.

 • Verantwoordelijk voor het oplossen van technische problemen en het beheren van apparaten en software.

ICT-Coördinator (Pedagogisch):

 • Vertaalt ICT-strategieën naar pedagogisch beleid en onderwijspraktijken.

 • Bevordert de integratie van ICT in het lesgeven en leren.

Administratief Medewerkers:

 • Ondersteunen bij administratieve taken zoals het beheer van leerlingaccounts en de helpdesk.

ICT-Vaardige Leerkrachten:

 • Stimuleren collega's om ICT op een effectieve manier te gebruiken in hun lespraktijken.

 • Fungeren als bron van inspiratie en ondersteuning voor andere docenten.

Ouders en Leerlingen:

 • Fungeren als klankbord en geven feedback over ICT-gerelateerde aspecten van het onderwijs.

 • Leerlingen kunnen worden benoemd als 'digileiders' om medeleerlingen te helpen en te ondersteunen bij het gebruik van nieuwe technologieën.

Externe Partners:

 • Kunnen technische ondersteuning bieden en expertise leveren die ontbreekt binnen de school.

 • Pedagogische begeleidingsdiensten en andere onderwijsinstellingen kunnen ook ondersteuning bieden bij de implementatie van ICT.

 

Door deze diverse groep stakeholders te betrekken en duidelijke rollen toe te wijzen, kan een school effectief gebruik maken van ICT om de onderwijskwaliteit te verbeteren en de leerervaring van studenten te verrijken.

Samenwerking is een essentiële bouwsteen voor een succesvolle implementatie van ICT in het onderwijs. Het is een dynamisch proces dat zowel intern als extern plaatsvindt. Intern richt het zich op de samenwerking tussen leerkrachten, schoolleiders, administratief personeel en andere betrokkenen. Extern omvat het partnerschappen tussen scholen, lokale overheden, onderwijsinstanties en bedrijven.

Interne samenwerking is van vitaal belang om een gedeelde visie op ICT te ontwikkelen en om ICT-toepassingen op een consistente manier te implementeren. Het vormt de basis voor een coherente benadering van ICT in het curriculum. Externe samenwerkingen kunnen bijdragen aan het delen van kennis en expertise, het ontwikkelen van maatwerk ICT-oplossingen en het evalueren van de impact van ICT op het onderwijs.

Om deze samenwerkingen te bevorderen, is het belangrijk om te kijken naar de huidige interne en externe samenwerkingsverbanden op school. Hoe wordt er samengewerkt tussen verschillende belanghebbenden? Hoe is de gezamenlijke visie op ICT ontwikkeld en hoe wordt deze gecommuniceerd en uitgedragen binnen de schoolgemeenschap?

Daarnaast is het essentieel om na te denken over toekomstige samenwerkingen. Welke externe partnerschappen zijn reeds actief en welke zijn gepland voor de toekomst? Wat is het doel van deze samenwerkingen en hoe dragen ze bij aan de verdere ontwikkeling van ICT in het onderwijs?

Door actief samen te werken, zowel intern als extern, kunnen scholen hun ICT-capaciteiten versterken en beter inspelen op de behoeften van leerlingen en docenten. Dit leidt tot een verrijkte leerervaring en verhoogt de effectiviteit van ICT in het onderwijs.

bg-personeel-smaller-golvend.png

Samenwerking

Samenwerking is een essentiële bouwsteen voor een succesvolle implementatie van ICT in het onderwijs. Het is een dynamisch proces dat zowel intern als extern plaatsvindt. Intern richt het zich op de samenwerking tussen leerkrachten, schoolleiders, administratief personeel en andere betrokkenen. Extern omvat het partnerschappen tussen scholen, lokale overheden, onderwijsinstanties en bedrijven.

Interne samenwerking is van vitaal belang om een gedeelde visie op ICT te ontwikkelen en om ICT-toepassingen op een consistente manier te implementeren. Het vormt de basis voor een coherente benadering van ICT in het curriculum. Externe samenwerkingen kunnen bijdragen aan het delen van kennis en expertise, het ontwikkelen van maatwerk ICT-oplossingen en het evalueren van de impact van ICT op het onderwijs.

Om deze samenwerkingen te bevorderen, is het belangrijk om te kijken naar de huidige interne en externe samenwerkingsverbanden op school. Hoe wordt er samengewerkt tussen verschillende belanghebbenden? Hoe is de gezamenlijke visie op ICT ontwikkeld en hoe wordt deze gecommuniceerd en uitgedragen binnen de schoolgemeenschap?

Daarnaast is het essentieel om na te denken over toekomstige samenwerkingen. Welke externe partnerschappen zijn reeds actief en welke zijn gepland voor de toekomst? Wat is het doel van deze samenwerkingen en hoe dragen ze bij aan de verdere ontwikkeling van ICT in het onderwijs?

Door actief samen te werken, zowel intern als extern, kunnen scholen hun ICT-capaciteiten versterken en beter inspelen op de behoeften van leerlingen en docenten. Dit leidt tot een verrijkte leerervaring en verhoogt de effectiviteit van ICT in het onderwijs.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed tempor dignissim aliquam. Ut nec pretium dolor. In non rutrum elit. Aenean nulla purus, molestie eu aliquet eget, pulvinar eu turpis. Nam ut vestibulum massa. Nunc eget malesuada velit, quis consequat tellus. Duis lobortis tellus quis feugiat volutpat.

bottom of page